Skip to content

Health and welfare

Töötame välja tervist mõjutavaid sekkumisi ja tervist edendavaid programme. Korraldame tervise- ja sotsiaalteenuseid ning koolitusi. Nõustame ja mõjutame tervisepoliitika tegijaid.