Liigu edasi põhisisu juurde

Eesti Teaduste Akadeemia pöördumine TAI kaitseks

Arvamus

Austatud minister! Viimastel päevadel on ajakirjanduses kajastatud radikaalselt erinevaid visioone Tervise Arengu Instituudi (TAI) tuleviku kohta.

Vähimalgi määral kahtlemata riigireformi jätkamise vajaduses ka praeguses keerulises rahvusvahelises olukorras, lähtun samas Eesti Teaduste Akadeemia seadusjärgsest mandaadist esindada ja arendada Eesti teadust, nõustada Vabariigi Valitsust ning esitada arvamusi Eesti teaduse korralduse kohta. See käib kindlasti ka TAI kui positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuse kohta.

Niivõrd, kuivõrd on võimalik teadustöö taset ja mõjukust mõõta, on TAI Eesti teadusmaastikul üks tugevamaid teadus- ja arendusasutusi. Andmebaasi Web of Science andmetel tsiteeritakse TAI teadlaste töid kordades sagedamini kui Eesti teadlaste töid keskmiselt. Vahe Tartu Ülikooliga on ligi kolmekordne, Tallinna Tehnikaülikooliga rohkem kui viiekordne ja Tallinna Ülikooliga ligi seitsmekordne. TAI teadlaste töid on viidatud rohkem kui näiteks kogu Eesti Maaülikooli teadlaste publikatsioone kokku.

Kindlasti ei ole seda tüüpi statistika ei ainus ega ka parim viis asutuste ja teadlaste töö kvaliteedi ja mõjukuse hindamiseks. Küll aga annab see ühemõttelise signaali, et TAI teaduspotentsiaal on Eesti teadusmaastikul äärmiselt tugev. Mehaaniliste ümberkorralduste puhul võib suur osa sellest lihtsalt kaduma minna.

Loomulikult ei saa akadeemia pakkuda head nõu ilma ministeeriumi plaane teadmata. Seetõttu palun täpsemat informatsiooni TAI planeeritavate ümberkorralduste kohta selles osas, mis puudutab TAI teadustegevust, selle võimalikku jätkamist ministeeriumi süsteemis või siirdamist teiste teadusja arendusasutuste koosseisu; samuti ülevaadet planeeritavate muutustega seonduvate võimalike tagasilöökide kohta Eesti teadusele tervikuna ning nende leevendamise meetmetest.


Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Tarmo Soomere

Originaalpöördumisega saab tutvuda siin: