Skip to content
Koolitus

Meditsiinilise genoomika ja personaalmeditsiini kontaktkoolitus

Asukoht
Sihtrühm
Arstid, õed jt tervishoiuteenuse osutajad.
Keel
eesti
Eesmärk

Värskendada tervishoiutöötajate teadmisi meditsiinilise genoomika valdkonnas ning oskusi geneetilise riskinõustamise alal ja toetada seeläbi loodavate personaalmeditsiini teenuste rakendamist tervishoiusüsteemis.

Oodatav tulemus

Koolituse läbinud õppija:

  • teab monogeensete haiguste pärilikkustüüpe, on tuttav komplekshaiguste polügeense eelsoodumusega ja omab teadmisi geenide mõjust ravimite toimele;
  • oskab kasutada geneetilist infot komplekshaiguste riski hindamiseks ja personaliseeritud ennetussoovituste andmiseks;
  • teab, millele teatud geneetiliste analüüside puhul tähelepanu pöörata, et vältida valearusaamu või korduvaid küsimusi patsientidelt;
  • oskab teha vahet diagnostilisel ja eelsoodumusanalüüsil;
  • teab, millal on näidustatud patsiendi suunamine meditsiinigeneetiku konsultatsioonile ja mis juhtudel edasisuunamine ei ole vajalik;
  • tunneb riskinõustamise alusprintsiipe ning stressi ja ärevuse maandamise peamisi võtteid.
Õppe kogumaht

16 akadeemilist tundi, sh loenguline osa (6 akadeemilist tundi), praktiline auditoorne töö (2 tundi) ja iseseisev töö kordamisküsimuste toel ning lõputesti sooritamine HARNO MOODLE'i keskkonnas (8 tundi).

Kava

Koolituse kava ja koolitajad

9.30–9.45                 Kogunemine ja tervitused

9.45–10.00               Teema sissejuhatus. Piret Kuhlbars, Tervise Arengu Instituut, personaalmeditsiini projektijuht

10.00–10.45              Geneetilised ja multifaktoriaalsed haigused. Pärilikud ja somaatilised geenivariandid. Sagedaste haiguste geneetiline ja kogurisk. Mono- ja polügeensed riskihinnangud. Lektor: Neeme Tõnisson, TÜ Eesti geenivaramu teaduskeskus, professor.

10.45–11.30               Komplekshaiguste riskiskoorid ja nende potentsiaal tervishoius. Lektor: Krista Fischer,  professor. TÜ  matemaatika ja statistika instituut, matemaatilise statistika professor.

11.30–11.45                Paus

11.45–12.30                Geenid ja ravimid. Farmakogeneetika hetkeseis ja rakendamine Eestis. Lektor: Lili Milani, TÜ Eesti geenivaramu teaduskeskus, professor.

12.30–13.15                Lõuna

13.15–14.00               Geneetilise ja riskinõustamise põhialused. Lektor: Liis Leitsalu, TÜ Eesti geenivaramu teaduskeskus, teadur.

14.00–14.45              Krooniliste haiguste personaliseeritud ennetus. Riskihindamine. Lektor: Mikk Jürisson, TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut, kaasprofessor.

14.45–15.00              Paus

15.00–15.45               Nõustamine, stressi ja ärevuse maandamine. Lektor: Kariina Laas, TÜ psühholoogia instituut,  kliiniline psühholoog.

15.45–16.45               Praktiline töö. Ruth Kalda, TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut, juhataja, professor.

16.45–17.00              Kokkuvõte ja tagasiside.

Dokument läbinutele
Õpiväljundid omandanud ja enesehindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus e-kirjaga. Enesehindamise testi mittesooritanutele väljastatakse soovi korral tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.
Hind
Tasuta
Korraldaja
Koolituse viib ellu Tartu Ülikool ja korraldab Tervise Arengu Instituut projekti „ERF-TAT Personaalmeditsiini rakendamine Eestis“ raames.
Kontakt
Annika Olvik, annika.olvik@tai.ee
Lisainfo

NB! Registreerimine suletakse 7 tööpäeva enne koolitust või 40 osaleja limiidi täitumisel. Koolituse toimumiskoht ja muu praktiline teave saadetakse registreerunutele nädal enne koolituse päeva.

Koolitust ei toimu, kui registreerunuid on vähem kui 20 või seda ei võimalda epidemioloogiline olukord. Koolituse mittetoimumisest teavitatakse registreerunuid e-kirja teel ja neil on võimalik registreeruda järgmisele sobivale meditsiinilise genoomika ja personaalmeditsiini koolitusele.

Koolitusele saabumisel palume esitada tõend COVID-19 vastu vaktsineerimise, COVID-19 läbipõdemise või negatiivse SARS-CoV-2 testi kohta.