Liigu edasi põhisisu juurde

Valmis uus juhend laste ja noorte loomuliku, sobimatu ja lubamatu seksuaalkäitumisele reageerimiseks

Uudis

Täna ja homme tutvustatakse koolitajatele laste seksuaalse käitumise hindamise ja juhendamise metoodikat „Lipusüsteem“ ning äsja valminud juhendit programmi rakendamiseks, mis on kohandatud Eesti oludele vastavaks.

Lastega töötavatele spetsialistidele mõeldud „Lipusüsteem“ sisaldab ka reageerimisjuhiseid juhuks, kui täiskasvanu märkab lastevahelist sobimatut või lubamatut seksuaalkäitumist.

Belgias seksuaaltervise kompetentsikeskuses Sensoa väljatöötatud tõenduspõhine programm sisaldab nii laste seksuaalkäitumise hindamiskriteeriume kui eakohaseid seksuaalkäitumise arengu tabeleid: mis on normaalne, mis on sobimatu ja mis on lubamatu käitumine ning seda mitte ainult laste, vaid ka laste ja täiskasvanute vahel.

Lipusüsteemi eesmärk on toetada 0 kuni 18-aastaste laste ja noorte seksuaalset arengut ja turvalisust, ent täiskasvanutel on tihti raske lastega seksuaalkäitumisest rääkida. „Sageli täiskasvanud märkavad kohatut käitumist, kuid ei oska sellele reageerida. „Lipusüsteem“ õpetab, et loomulikule käitumisele ei peagi reageerima, vaid võib positiivselt tunnustada.  Kuid sobimatu käitumise korral tuleb täiskasvanul esmalt käitumine sõnastada, algatada asjaosalistega arutelu ning vajadusel käitumine lõpetada ja selgitada miks. Seejuures ei ole eesmärk last hukka mõista, vaid õpetada, milline käitumine on sobiv ja milline mitte,“ selgitas Tartu Ülikooli kliinikumi naistearst ja sotsiaalkindlustusameti seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste teenuse ekspert Kai Part.

Metoodika kasutamise tulemusena suudavad lapsed ja noored enda eest seista. Nad oskavad hinnata, millal on seksuaalkäitumine sobilik ja millal mitte ning oskavad sel teemal suhelda ja kohaselt reageerida. Spetsialistid tunnevad, et on paremini suutelised loomulikku seksuaalset arengut toetama ja sobimatut seksuaalkäitumist ohjama. Nad suudavad laste ja noorte seksuaalkäitumist kohaselt hinnata, teemat koostöös arutada ning vajadusel asjakohaselt reageerida. Valdkonna eest vastutajad saavad tagada, et seksuaaltervise edendamise ja lubamatu seksuaalkäitumise ennetamisega seotud abinõud on organisatsioonis jätkusuutlikud ja juhised mõistlikult kokku lepitud.

Lipusüsteemi rakendamist asendushoolduses, haridusasutustes ja muudes valdkondades on uuritud Genti Ülikoolis, Belgias. Uurimine näitas, et spetsialistid olid selle abil paremini valmis laste seksuaalkäitumist hindama ning sellest laste ja noortega rääkima. „Lipusüsteem“ aitab spetsialistidel toetada laste ja noorte eakohast ning turvalist seksuaalkäitumist.

Tallinnas toimub 26.-27. veebruaril laste seksuaalse käitumise hindamise ja juhendamise metoodika „Lipusüsteem“ tutvustus ja koolitajate koolitus, mille viivad läbi juhendi autor Erika Frans ja koolitaja Maeva Bonjour Belgia seksuaaltervise kompetentsikeskusest. Kahepäevasel koolitusel osalevad laste ja noortega töötavad spetsialistid hariduse, lastekaitse, spordi, noorsootöö, asendushoolduse jm valdkondadest.

Juhendi saavad kõik spetsialistid, kes osalevad nii praegu käimasoleval koolitusel kui ka edaspidi. Juhendi väljaandmist ja koolituse toimumist Eestis toetavad Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakond, Tervise Arengu Instituut ja Tartu Ülikooli seksuaaltervise uuringute keskus.