Liigu edasi põhisisu juurde

Ajakiri Sotsiaaltöö tutvustab eri valdkondade teenuste lõimimise kogemusi

Uudis

Sotsiaaltöö sügisnumbrist (3/2020) leiab palju häid näiteid, kuidas eri valdkondade teenuste lõimimine ja spetsialistide kooskõlastatud tegutsemine aitab muuta inimeste elu paremaks ja mõnikord päästa isegi elu.

Juttu tuleb ka lahendamist vajavatest probleemidest, COVID-pandeemia mõjudest sotsiaaltööle ja paljust muust. Loe ajakirja!

Persoon 

Avalugu on aasta sotsiaaltöötaja tiitli pälvinud Kohila valla sotsiaalnõunik Väino Maasalust.

Eelretsenseeritud artikkel

Tartu Ülikooli teadlased intervjueerisid 100-aastasi või selle vanusele lähenevaid inimesi Eestis ning annavad uuringule toetudes ülevaate ülieakate hinnangutest oma toimetulekule ja sotsiaalsete kontaktide tasemele, aga ka abi allikatele.

Integreeritud teenused

 • „Hea sotsiaaltöötaja suudab inimese enda tugevustele lisaks leida ja kasutada eri võimalusi inimest ümbritsevas keskkonnas ning koostöövõrgustikus”, kirjutab eessõnas sotsiaalministeeriumi asekantsler Rait Kuuse.
 • Sotsiaalministeerium koos partneritega teeb ettevalmistusi, et jõuda koordineeritud ja lõimitud teenuspakkumiseni, vahendab Gerli Aavik-Märtmaa.
 • Liis Vahter, Keit Parts, Agnes Einman ja Marion Rummo tutvustavad ja kommenteerivad võrdõiguslikkuse seisukohast olulise transpordi ja tehiskeskkonna ligipääsetavuse analüüsi tulemusi.
 • Töötukassa metoodik Karin Hanga pani kokku põhjaliku ülevaate rahvusvahelisest funktsioneerimisvõime klassifikatsioonist (RFK).
 • Sotsiaaltöötaja Anne Klettenberg uuris oma magistritöös töövõimereformi võimalusi ja kitsaskohti, toetudes inimeste kogemustele.

Hea praktika

 • Valdkondade lõimimise häid kogemusi Elva vallas tutvustab Marika Saar.
 • Viimastel aastatel algatatud katseprojektid otsivad oma sihtgrupi probleemidele lahendusi eri osaliste koostöös. Ajakirjas on lood haigekassa insuldiprojektist, Viljandi Haigla eestvedamisel elluviidavast PAIK-projektist, integreeritud tugiteenustest erivajadustega lastele ja nende peredele ning RFK katsetamisest taastusravis ja rehabilitatsioonis.
 • Marju Metsaots Päästeametist kutsub abivajajaid märkama ja koos reageerima.
 • Tallinna eri linnaosades katsetati uusi noorsootöö tegevussuundi ja tehti mõjuanalüüs.

Ohvriabi ja ennetus

 • Ajakirjas on lood uue ohvriabiseaduse väljatöötamisest; kõrge riskiga lähisuhtevägivalla ohvrite abistamisest MARACi mudeli järgi korraldatud võrgustikutööga ning alaealistele mõeldud sotsiaalse rehabilitatsiooni, mitmedimensioonilise pereteraapia ja kinnise lasteasutuse teenuse arendussuundadest.
 • Tutvustame Lipusüsteemi juhendit laste ja noorte seksuaalkäitumise hindamiseks ja sellele reageerimiseks.

COVID-19 pandeemia ja muutuvad olud

 • Sotsiaalteadlased Anu Toots ja Raul Malmstein kirjutavad COVIDist kui võimalusest aknast pikaajalise hoolduse reformile.
 • Karmen Toros (Tallinna Ülikool) ja Asgeir Falch-Eriksen (Oslo Metropolitani ülikool) uurisid, kuidas mõjutas kevadine pandeemia Eesti lastekaitsetöötajate tööd.
 • Jan Trei Eesti Linnade ja Valdade Liidust kirjutab kohalike omavalitsuste kriisiaja kogemustest ja õppetundidest.
 • Dokument „Dubrovniku manifest: sotsiaalse vältimatus” võtab kokku nüüdisaja sotsiaaltöö põhiteemad.