Liigu edasi põhisisu juurde

TAI: Eestis on hetkel aegade madalaim tuberkuloosi haigestunute määr

Uudis

Tänasel ülemaailmsel tuberkuloosipäeval saame raporteerida headest tulemustes: Eestis registreeriti 2021. aastal tuberkuloos 111 inimesel, mis on Eestis läbi aegade madalaim haigestunute arv.

Euroopas registreeriti 2020. aastal 29. Euroopa Liidu ja Euroopa majanduspiirkonna riigis kokku 33 148 tuberkuloosijuhtu haigestumuskordajaga 7,3/100 000 inimese kohta. Eesti haigestumus 100 000 inimese kohta oli 2020. aastal 9,3/100 000 kohta kuid 2021. aastal juba (esialgsetel andmetel) 8,4/100 000 kohta.

Esialgsetel andmetel haigestus 2021. aastal Eestis tuberkuloosi 111 inimest. Kopsutuberkuloosi diagnoositi neist 96,4 protsendil. Kaks kolmandikku haigetest olid mehed, haigestunute  keskmine vanus oli 54 aastat. 2021. aastal ühelgi lapsel tuberkuloosi ei diagnoositud.

„Eestis on kõrge ravimresistentsete haigusjuhtude osakaal – 20 % kõigist uutest juhtudest. See on üks Euroopa kõrgemaid näitajaid. Kokku diagnoositi  23 ravimresistentset haigusjuhtu,“ kommenteerib Tervise Arengu Instituudi (TAI) tuberkuloosiregistriosakonna juht Piret Viiklepp.

Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangu kohaselt võib COVID-19 pandeemia tõttu tuberkuloosihaigete diagnoosimine hilineda. Olukorda Euroopas halvendab sõjaolukod Ukrainas, kus vene agressiooni tõttu on maalt lahkunud üle 3,3 miljoni sõjapõgeniku. Tuberkuloosi haigestumus Ukrainas on kordades kõrgem kui Eestis ja Euroopas ning ligi 25%-l kõigist registreeritud juhtudest on tegu ravimresistentse tuberkuloosiga.

Riikides, kuhu saabub palju põgenikke, võib esineda raskusi tuberkuloosiravimite kättesaadavusega.

„Tuberkuloosi haiglaravi on Eestis tagatud kõigile seda vajavatele patsientidele, ambulatoorne tuberkuloosiravi on korraldatud paindlikult ja patsiendikeskselt, eelistades kaugvastuvõtte ja koduvisiite. Eestis on olemas võimalused tagamaks tuberkuloosiravi Ukraina põgenikele samadel tingimustel nagu oma inimestele,“ kommenteeris Piret Viiklepp.

Eesti tuberkuloosi haigestumuse andmed on saadavad TAI tervisestatistika andmebaasis. 2021. aasta lõplikud haigestumise andmed avaldatakse 26. mail.

Kuigi tuberkuloos on tänapäeval ravitav, on siiski probleemiks selle hiline diagnoosimine. Seepärast on vaja jagada jätkuvalt infot haiguse olemusest ning rõhutada varase diagnoosimise tähtsust. Tuberkuloosi haigestub 10% nakatunutest, neist pooled esimese kahe aasta jooksul ja teised kogu ülejäänud elu jooksul.

Tuberkuloos on õhu teel piisknakkusena leviv nakkushaigus, mis kõige sagedamini kahjustab kopse, kuid võib kahjustada ka teisi elundeid. Ravimresistentse tuberkuloosi ravi kestab kuni kaks korda kauem kui tundliku vormiga tuberkuloosihaige ravi ning on kordades kallim.

140 aastat tagasi – 24. märtsil 1882. aastal teatas Saksa mikrobioloog ja epidemioloog Robert Koch avalikkusele tuberkuloositekitaja Mycobacterium tuberculosis'e avastamisest.

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) ja Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa regionaalbüroo ühise ülevaate tuberkuloosi haigestumise ja ravitulemuste kohta Euroopa piirkonna riikides „Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2022 (2020 data) report“ avaldatakse koos pressiteatega 24.03.2022 kell 11.00 ja selle leiate ECDC kodulehelt.