Liigu edasi põhisisu juurde

Stressi ja traumeeriva kogemuse mõju lapse heaolule (grupp on täis)

Koolitus
-

Asukoht
Sihtrühm
Lastekaitsetöötajad ja nende koostöövõrgustiku liikmed (sh perearstid, kooliõed, politseiametnikud, õpetajad, tugispetsialistid, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna konsultandid ja peaspetsialistid jt).
Keel
eesti
Eesmärk

Anda ülevaade stressi ja traumeeriva kogemuse mõjudest ja lapse toetamise viisidest.

Oodatav tulemus

Koolituse läbinu:

  • mõistab traumakogemuse mõju lapse arengule, emotsionaalsele heaolule ja käitumisele;
  • omab ülevaadet turvalisest kiindumussuhtest ja selle kujunemisest;
  • mõistab, millised on kiindumussuhte ja kontakti katkemise mõjud lapse käitumisele ja edasisele arengule;
  • omab ülevaadet traumateadliku lähenemise ja teenuste olulistest komponentidest;
  • omab ülevaadet, mis on traumakogemusega laste täitmata jäänud vajadused;
  • omab ülevaadet kiindumuspõhistest teraapilistest lähenemistest traumeeritud laste ja nende vanemate/hooldajate toetamisel;
  • omab ülevaadet praktilistest abivahenditest lapse tunnetatud turvatunde loomiseks, jõustamise ja eneseregulatsiooni toetamiseks.
Õppe kogumaht

20 akadeemilist tundi

Kava

I moodul „Aju ja trauma mõjud“ (4 akad t)

15.08 kell 10.00–11:30 ja 11.45–13.15 Mariana

II moodul „Kiindumussuhe ja tunnetatud turvalisus“ (4 akad t)

15.08 kell 13.30–15.00 ja 15.15–16.45 Mariana

III moodul „Traumateadlik lähenemine ja traumapädeva tegutsemise põhimõtted“ (4 akad t)

19.08 kell 10.00–11.30 ja 11.45–13.15 Mariana

IV moodul „Resilientsuse kujundamine, tööriistakast“ (4 akad t)

22.08 kell 10.00–11.30 ja 11.45–13.15 Jane

V moodul „Juhtumipõhine arutelu ja analüüs“ (4 akad t)

5.09 kell 10.00–11.30 ja 11.45–13.15 Jane

Koolitajad
Mariana Saksniit, Jane Snaith
Dokument läbinutele
tõend
Hind
tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Kadi Reintam, kadi.reintam@tai.ee
Lisainfo

Koolituse läbimise tingimuseks on õppes osalemine vähemalt 85 protsendi ulatuses.