Liigu edasi põhisisu juurde

VEPA metoodikat kasutavad õpetajad näevad laste käitumises positiivseid muutusi

Uudis

VEPA metoodika on tulemuslik ennetustegevus, mida on Eesti koolides kasutatud alates 2014/2015 õppeaastast. Tervise Arengu Instituut (TAI) hindab regulaarselt VEPA kasutamisel saavutatud tulemusi ja kogub õpetajatelt tagasisidet. Äsja avaldatud 2022/2023 õppeaasta VEPA hindamistulemused näitasid taaskord, et õpetajad märkasid VEPA metoodikat kasutades laste käitumises ja sotsiaal-emotsionaalsetes oskustes positiivseid muutusi.

VEPA metoodika aitab ennetada laste vaimse tervise ja käitumisega seotud probleemide teket või süvenemist ning sellel on pikaaegne mõju laste edasisele elukäigule. Metoodika väljaõppe käigus koolitatakse õpetajaid õppetöö käigus kasutama VEPA-tööriistu, mängima koos lastega käitumise jälgimisele suunatud VEPA-mängu ja märkama ning tunnustama soovitud käitumist. Lihtsate ja mänguliste tehnikate abil võimaldab VEPA metoodika luua toetava ja turvalise õpikeskkonna.

Ennetuse teadusnõukogu hindas 2022. aastal Eestis ellu viidavate ennetusprogrammide seas ka VEPA metoodikat. VEPA metoodikat kasutatakse Eesti koolides juba kümnendat õppeaastat ja selle aja jooksul on metoodikast osa saanud 176 kooli, 837 klassiõpetajat ning ligi 15 700 enamasti algklasside õpilast.

Ennetuse teadusnõukogu soovitab Eestis VEPA metoodikat kasutada, sest tagatud on ennetustegevuse kavakohane elluviimine ja seire ning mõju on uuringutes hästi tõendatud.

VEPA metoodika 2022/2023 õppeaasta tulemustest selgus, et sel korral väljaõppes osalenud õpetajate hinnangul paranesid VEPA metoodika kasutamise tulemusel õpilaste motivatsioon õppetööks ja õpilaste enesejuhtimise oskused. Õpetajate endi jaoks paranes õpilaste kaasamine tunni kulgemisse, õpilastega kontakti saavutamine ja ajakasutus tundides.

Õpilaste tugevuste ja raskuste* hindamisel selgus, et 2022/2023. õppeaastal vähenesid enim õpilaste hüperaktiivsusega seotud raskused ning emotsionaalsed raskused.

Õpetajad pidasid metoodika kasutusele võtmisel abistavaks seda, et VEPA-elemendid on lihtsad ja meeldivad lastele. Sarnaselt möödunud õppeaastatele, soovitaksid enam kui kolmveerand õpetajatest (79%) VEPA metoodika kasutamist kindlasti ka mõnele teisele õpetajale.


*Goodman, R. (2001). Psychometric properties of the Strengths and Difficulties Questionnaire. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 40. 1337-1345