Liigu edasi põhisisu juurde

Vastulause riigireformiga seotud artiklile

Arvamus

Riigimehelik oleks rääkida asjadest nii, nagu nad tegelikult on: ausalt ja läbipaistavalt, vajadusel möödalaske tunnistades ning lahendusi otsides. Kui dialoogi asemel on suhtlusnormiks aga kinnisidee, pole imestada, et kriitika asemel nähakse probleemi pigem peegelpildis kui endas.

Saadame vastulause ERRi portaalis 19. juunil ilmunud loole „TAI direktor soovib, et ministeerium ameti kaotamisele pidurit tõmbaks“.

Normaalse ja terve tööõhkkonna korral on kombeks mistahes tekkivad vastuseisud, eriarvamused või probleemid lahendada omavahel suheldes. Ega ilmaasjata nimetata kompromissi läbirääkimiste kunstiks. Kui aga arutamise tahet ei ole, siis ei saa loota ka valmisolekule ideedega kaasatulemiseks.

Sotsiaalministeeriumi haldusalas plaanitav riigireform on olnud paljutki, kuid kahjuks mitte osapooli arvestav ega sisuline protsess.

Sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa oli oma ERR-ile antud kommentaaris nördinud, et Tervise Arengu Instituut (TAI) soovib enne riigireformi eelnõuks vormistamist saada endiselt sisulisi vastuseid ja analüüse, mis kavandatava plaani tugevust ja eeliseid kinnitaksid. Riigireformi sisuline töö ja vastused pidavat tekkima justkui töörühmades. Kantslerile on ilmselt maalitud silme ette meist erinev pilt neist töörühmadest, kus TAI on osalenud. Juhime tähelepanu, et:

  • Teadustöö, terviseregistrite jpt TAI tänaste tuumiktegevuste teemadel ei ole Sotsiaalministeerium kokku kutsunud ühtegi töörühma. TAI inimestel puudub info, kas ja keda on aruteludesse arvamuse saamiseks kaasatud. Puudub sisuline analüüs võimalikest riskidest ja nende maandamisest.
  • Sotsiaalministeeriumi plaanide teostudes kaotatakse teadus- ja arendusasutus, mille eeliseks on unikaalne ja kulutõhus kooslus teadusest ja rahvatervishoiu praktikast; tipptasemel teadlaste panus tervisepoliitika kujundamisse ja elluviimisesse; terviseregistrite teaduspõhine arendamine ja andmetele väärtuse andmine läbi teadustöö; teadlaste panus rahvatervishoiu sekkumiste väljatöötamisse, rakendamisse ja hindamisse. Neil teemadel ei ole mitte ühtegi arutelu töörühmades toimunud.
  • Teadlased plaanitavas ühendametis senisel moel - ühendades igapäevatöös tippteadust rahvatervishoiu praktika ja poliitikakujundamisega - jätkata ei saa. Me ei ole osalenud ühelgi arutelul, kus sellele murele oleks lahendusvariante kaalutud.
  • Kui teaduse pool TAI-st eemaldada, suureneksid vastupidiselt ootustele eelarvelised kulutused, kuna teadusuuringuid tuleks hakata väljastpoolt hangetega sisse ostma. Registrite ülalpidamiseks tuleks leida täiendavaid ressursse, mida täna kaetakse teadustööst saadava omatuluga. Vastupidist ei kinnita ükski analüüs – või pole meid nendega kurssi viidud.
  • Muutused peavad olema põhjendatud ja looma segaduses korda. Peale õigusanalüüsi, kus küsiti hinnangut, kas TAI evalveeritud teadusasutusena saaks kuuluda plaanitava ühendameti koosseisu, ei ole meil ühtegi pädevat dokumenti, mis oleks seotud TAI liitmise võimalikkusega (õigusanalüüsi järgi ei ole võimalik) või näitaks, et plaanitav riigireform paneks kuidagi süsteemi paremini või tõhusamalt toimima.
  • TAI-le saadeti kommenteerimiseks riigireformi visioonidokument, kus on kirjeldatud kahte tulevikuvaadet, kuid veel enne kommenteerimise tähtaja saabumist kinnitati meile, et jõuliselt liigutakse edasi siiski ühe plaaniga – luua ühendamet. TAI-l puudub teadmine, kus see otsus sündis. Pealegi – kumbki väljapakutud tulevikuvaadetest ei sisalda teadus- ja arendusasutuse tegevuse jätkamist.

Oleme teinud ise ettepanekuid, kuidas haldusalas tegevused loogilisematena võiksid paikneda – näiteks pakkunud välja, et Terviseameti nakkushaiguste registri võiks üle tuua TAIsse – nii saaks rakendada TAI registritealast kompetentsi ja parandada nakkushaiguste seiret; samuti olnud nõus, et mõned meie praegustest tervishoiuteenustest on saanud küpseks, et kaaluda üle viimist Haigekassasse ning asendushoolduse ja lastekaitse koolitused Sotsiaalkindlustusametisse.

Sotsiaalministeeriumi poolsete koostööle kutsuvate sõnade juures ootame ka koostööd soodustavaid tegusid - reaalset kaasamist aruteludesse, küsimustele vastamist ja TAIga arvestamist. Jõu positsioonilt asjade ajamine kuulub möödunud sajandi juhtimispraktikasse. Samuti soovitame suhtuda tõsiselt üle 100 organisatsiooni ja eraisiku poolt kevadel koostatud pöördumistele, kus väljendatakse põhjendatud muret teadus- ja arendusasutuse kadumise pärast. Muutused panevad muretsema oluliselt rohkemaid kui vaid inimesi TAI-s.

Täna peame kahjuks kinnitama Murphy sõnu – segadus sotsiaalministeeriumi haldusala riigireformi ümber mitte ainult ei valitse, vaid lokkab.

Annika Veimer

Tervise Arengu Instituudi direktor