Liigu edasi põhisisu juurde

Lapsevanemate huvi vanemlusprogrammis osalemise osas kasvab ja on sel aastal suurem kui varem

Uudis

2022. aasta alguseks plaanib Tervise Arengu Instituut (TAI) Eestimaa eri paikades viia ellu 113 „Imelised aastad“ põhiprogrammi ja 9 jätkuprogrammi gruppi. Seda on rohkem kui varasematel aastatel. Nendest 60 gruppi alustavad juba jaanuaris-veebruaris. Võrreldes eelmise aasta algusega on alustamas 13 gruppi rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.

TAI korraldab vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ elluviimiseks mõeldud rahastuskonkursse regulaarselt kaks korda aastas: kevadel ja sügisel. Seekord said omavalitsused esmakordselt toetust taotleda nii põhi- kui jätkuprogrammi gruppide elluviimiseks.

2021. aasta lõpus taotles vanemlusprogrammi elluviimise toetust 38 kohalikku omavalitsust ja 3 laste ja noorte vaimse tervise keskust (SA Pärnu Haigla laste ja noorte vaimse tervise keskus, SA Tallinna Lastehaigla Laste Vaimse Tervise Keskus, SA TÜ Kliinikumi psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite vaimse tervise keskus). 2022. aastaks on „Imelised aastad“ vanemlusprogrammi gruppe kokku planeeritud 113 gruppi (sh 9 jätkuprogrammi gruppi) 55 KOV-ist ja kevadel toimuva konkursiga võib see arv suureneda veelgi.

„Vanemluse toetamine ja vanemahariduse pakkumine on üheks väga oluliseks prioriteediks laste käitumisprobleemide ennetamisel ja perede aitamisel,“ selgitas TAI perede ja vanemahariduse valdkonna juht Ly Kasvandik. „Kui enne pandeemiat toimusid kõik vanemlusprogrammi grupid kontaktkohtumistena, siis nüüd on olnud vanematel võimalus osaleda ka e-keskkonnas toimuvatel koolitustel. Vajadus sellise toe ja õppimise järele on pandeemia ajal veelgi kasvanud, sest vanaviisi enam ei jaksanud paljud vanemad kodudes distantsõppe ajal toimetada ja vajati uusi abistavaid teadmisi ja  oskusi. Tänu paljude omavalitsuste järjepidevale panustamisele oma piirkonna perede ja lapsevanematele toetamisel, saavad lapsevanemad edaspidigi oma teadmisi ja oskusi arendada,“ rääkis Kasvandik.

Vanemlusprogrammi korraldamisel on põhiprogrammi  oodatud osalema kõik 2–8-aastaste laste vanemad, kellel on tekkinud küsimused ja probleemid seoses laste käitumise ja nende arengu toetamisega. Jätkuprogrammi võetakse vastu need vanemad, kelle laps on vanuses 4–12 aastat ja kes on läbinud „Imelised aastad“ põhiprogrammi. Kindlasti on vanemlike oskuste arendamine vajalik ja oluliseks abiks vanematele, kelle lastel juba on täheldatud käitumisprobleeme, nt kohatine agressiivne käitumine, hüperaktiivsus, hajutatud tähelepanuvõime, valetamine, sõnakuulmatus jt. Seepärast viib TAI programmi ellu ka koostöös laste ja noorte vaimse tervise keskustega.

Programmis omandatud praktilised oskused, mida 16–18 nädala jooksul õpitakse ja grupijuhtidelt saadav tugi uute oskuste igapäevasel rakendamisel, võimaldavad vanematel tulla paremini toime laste kasvatamisega kaasnevate keerukuste ja stressi tekitavate olukordadega.

Vanemlusprogrammi läbinud lapsevanemad on raporteerinud häid tulemusi laste käitumisprobleemide vähendamisel. TAI teeb igal aastal eel- ja järelküsitlusi kõigis gruppides. Nende põhjal on selgunud, et programmi läbinud vanematel paranesid märgatavalt vanemlikud oskused, sealhulgas suhtlemis- ja enesekehtestamiseoskused, ning vähenes vanemlik stress. Uute oskuste rakendamise järel suurenes laste sotsiaalne kompetentsus, enesekehtestamise oskus, probleemide lahendamise oskus ja paranesid suhted vanemate ning eakaaslastega. Pikas perspektiivis avaldab see positiivset mõju laste ja noorte agressiivse ja antisotsiaalse käitumise, sõltuvusainete tarvitamise ning koolist väljalangemise vähenemisele.

Alates programmi rakendamise algusest 2014. aastal on „Imelised aastad“ põhiprogrammi koolitusgrupi viinud ellu 70 KOV-i, ja osad neist korraldavad programmi igal aastal kevadeti ja sügiseti. Selliste konkursside korraldamise ja rahastuseks toetuse pakkumise eesmärk on vanemahariduse regulaarse korraldamise toetamine ühe olulise ennetustegevusena laste ja perede heaks kohalikes omavalitsustes.

Infot koolitusi korraldavate omavalitsuste kohta leiab terviseinfo.ee veebilehelt.

Vanemlusprogrammiga saab tutvuda lühivideo kaudu.