Liigu edasi põhisisu juurde

Sotsiaaltöö veebruarinumber on pühendatud kohalikele sotsiaalteenustele ja abivõimalustele

Uudis

COVID-19 levik mõjutab Eesti elanikke mitmel moel. Tuleb kasutada kõiki võimalusi toimetulekuraskustesse sattunud inimeste abistamiseks, muuta eri sihtrühmadele vajalikud teenused kohapeal paremini kättesaadavaks, unustamata seejuures sotsiaaltöö tegijate endi tööheaolu.

Kõiki ajakirja Sotsiaaltöö värske numbri artikleid saab lugeda ajakirja veebilehel.

Artiklite tutvustus

 • President Kersti Kaljulaid kutsub numbri eessõnas suurendama abi võimsust raskustesse sattunud inimestele ning väärtustama sotsiaalvaldkonna töötajate tööd ka siis, kui kriis saab vaktsiini toel ületatud.
 • Numbri persooniks on värvika elukäiguga Anu-Lii Jürman, kes juhatab Valga Töötute Aktiviseerimiskeskust.
 • Kuidas majandusliku olukorra muutumine on mõjutanud registreeritud töötuse, toimetulekutoetuse ning vaesuse näitajaid ja mismoodi saavad omavalitsused inimesi toetada, analüüsivad Hede Sinisaar ja Ulli Luide sotsiaalministeeriumist.
 • Kersti Kriisk esitab kokkuvõtte oma doktoritööst, kus ta uuris kohalike sotsiaalteenuste kättesaadavust mõjutavaid asjaolusid.
 • Uue eetikaalaste artiklite sarja esimene lugu räägib tööalase toe olulisusest sundklientidega töötavale sotsiaaltöötajale, loo autor on ESTA eetikakomitee liige Marju Selg.
 • Kohalike sotsiaalteenuste arendamise häid praktikaid jagavad Kaia Iva Türi vallavalitsusest ja Riho Rahuoja Hiiumaa sotsiaalkeskusest.
 • Sotsiaalkindlustusamet (SKA) võttis vaatluse alla kohalike omavalitsuste koduteenust reguleerivad määrused, et saada ülevaade, mis inimesi teenuse kasutamisel takistab.
 • Võlanõustamise teenus peaks olema kättesaadav kõigile raskesse majanduslikku olukorda sattunud inimestele, kinnitab koolitaja Anne Rähn.
 • Suheldes lastekaitsetöötajaga, on laste ja lähedaste jaoks oluline kogeda osalustunnet ja võrdset partnerlust, selgus Tuuli-Brit Vaga magistritöö uurimusest.
 • Ajakirjas on ka huvitav ülevaade pikaajalise hoolduse korraldusest ja probleemidest Sloveenias: sarnaselt Eestile nähakse tulevikku kogukonnapõhiste teenuste arendamises.
 • SKA KOV nõustamisüksuse meeskond kirjutab sotsiaalteenuste juhenditest, veebiseminaridest, Ida-Virumaa arenguprogrammist „Pöördepunkt” ja teistest oma viimase tööaasta tegemistest.
 • Ketri Kupper vaatab tagasi suvel lõppenud katseprojektile ja tutvustab sotsiaalministeeriumi plaane vabatahtlike kaasamise mudeli rakendamiseks hoolekandes.
 • MTÜ Jututaja projektijuht Maarja-Liis Mölder vestles spetsialistidega ja asjaosalistega eakate üksilduse leevendamise võimalustest vabatahtlike seltsiliste kaasabil.
 • Jõulu eel pensionipõlve alustanud sotsiaalministeeriumi üks staažikamaid spetsialiste, analüüsi ja statistika osakonna nõunik Ülla Mäe meenutab oma karjääri huvitavaid seiku.