Liigu edasi põhisisu juurde

Meditsiinilise genoomika ja personaalmeditsiini kontaktkoolitus (registreerumine on lõppenud)

Koolitus

Asukoht
Paik

Hiiu 42, Tervise Arengu Instituut

Sihtrühm
Arstid, õed ja tervishoiutöötajad
Keel
eesti
Eesmärk

Värskendada tervishoiutöötajate teadmisi meditsiinilise genoomika valdkonnas ning oskusi geneetilise riskinõustamise alal ja toetada seeläbi loodavate personaalmeditsiini teenuste rakendamist tervishoiusüsteemis.

Oodatav tulemus

Koolituse läbinud õppija:

  • teab monogeensete haiguste pärilikkustüüpe, on tuttav komplekshaiguste polügeense eelsoodumusega ja omab teadmisi geenide mõjust ravimite toimele;
  • oskab kasutada geneetilist infot komplekshaiguste riski hindamiseks ja personaliseeritud ennetussoovituste andmiseks;
  • teab, millele teatud geneetiliste analüüside puhul tähelepanu pöörata, et vältida valearusaamu või korduvaid küsimusi patsientidelt;
  • oskab teha vahet diagnostilisel ja eelsoodumusanalüüsil;
  • teab, millal on näidustatud patsiendi suunamine meditsiinigeneetiku konsultatsioonile ja mis juhtudel edasisuunamine ei ole vajalik;
  • tunneb riskinõustamise alusprintsiipe ning stressi ja ärevuse maandamise peamisi võtteid.
Õppe kogumaht

16 akadeemilist tundi, sh loenguline osa (6 akadeemilist tundi), praktiline auditoorne töö (2 tundi) ja iseseisev töö kordamisküsimuste toel ning lõputesti sooritamine HARNO MOODLE'i keskkonnas (8 tundi).

Kava
Koolituse kava
9.45 Kogunemine ja hommikukohv
10.00 Avasõnad ja personaalmeditsiini projekti tutvustus. Piret Kuhlbars, personaalmeditsiini projektijuht, Tervise Arengu Instituut
10.30

Geenide osa haiguste tekkes. Pärandumismehhanismid. Praktiline ülesanne. Neeme Tõnisson, TÜ Eesti geenivaramu teaduskeskus, meditsiinigeneetika professor

11.30 Paus
11.40 Komplekshaiguste riskiskoorid ja nende potentsiaal tervishoius. Krista Fischer, TÜ matemaatika ja statistika instituut, professor; TÜ genoomika instituut, biostatistika kaasprofessor
12.20 Krooniliste haiguste personaliseeritud ennetus. Riskihindamine. Mikk Jürisson, TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut, rahvatervishoiu kaasprofessor
13.00

Lõuna

13.40 Geenid ja ravimid. Farmakogeneetika hetkeseis ja rakendamine Eestis. Lili Milani, TÜ Eesti geenivaramu teaduskeskus, epi- ja farmakogenoomika professor
14.10 Praktiline töö südame-veresoonkonna haiguste ennetusest ja farmakogeneetikast. Ruth Kalda, TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut, peremeditsiini professor; Lili Milani, TÜ Eesti geenivaramu teaduskeskus, epi- ja farmakogenoomika professor
15.10 Paus
15.20 Geneetilise ja riskinõustamise põhialused. Liis Leitsalu, TÜ Eesti geenivaramu, genoomika ja geneetilise tagasiside teadur
15.45 Nõustamine, stressi ja ärevuse maandamine. Kariina Laas, TÜ psühholoogia instituut, kliinilise ja tervisepsühholoogia lektor
16.25 Kokkuvõte
16.40 Koolituspäeva lõpp

Ajakavas võib toimuda muudatusi, täpne ajakava saadetakse registreerunud osalejatele nädal enne koolituspäeva. 

Dokument läbinutele
Õpiväljundid omandanud ja enesehindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus e-kirjaga. Enesehindamise testi mittesooritanutele väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.
Hind
Tasuta
Korraldaja
Koolituse viib ellu Tartu Ülikool ja korraldab Tervise Arengu Instituut projekti „ERF-TAT Personaalmeditsiini rakendamine Eestis“ raames.
Kontakt
Annika Olvik, annika.olvik@tai.ee
Lisainfo

NB! Registreerimine suletakse 7 tööpäeva enne koolitust või 40 osaleja limiidi täitumisel. Koolituse toimumiskoht ja muu praktiline teave saadetakse registreerunutele nädal enne koolituse päeva.

Koolitust ei toimu, kui registreerunuid on vähem kui 20. Koolituse mittetoimumisest teavitatakse registreerunuid e-kirja teel ja neil on võimalik registreeruda järgmisele sobivale meditsiinilise genoomika ja personaalmeditsiini koolitusele.