Liigu edasi põhisisu juurde

Kas Riigikogu neelab tubakatööstuse konksu alla?

Arvamus

E-sigarettide ja nikotiinitoodete levik laste ja noorte hulgas on muutunud teravaks probleemiks. Seda näitavad nii uuringuandmed kui koolidest tulevad murekirjad. Mida nooremad on lapsed, seda sagedamini alustavad nad just e-sigarettidega.

Juba 2018. aasta uuringust (1) selgus, et ligi 70% 11-aastastest lastest, kes kunagi on suitsetanud, alustasid e-sigarettidest ning 15- aastaste veipijate hulgas tarvitavad juba umbes pooled ka tavasigarette. Kõige värskemad andmed Eestis 2021.a läbiviidud uuringust (2) näitavadki, et tavalised sigaretid on asendunud muude tubakatoodetega, millest levinuim on e-sigaret. Küsitlusele eelnenud kuu jooksul tarvitas e-sigaretti 37% noortest (sh iga päev 8%) ning erinevaid tooteid kasutati koos  - kõige levinum kombinatsioon oli tavaline sigaret + e-sigaret + muud tubakatooted.

Arenenud riikides on sigarettide suitsetamine järjepidevalt langenud ja seda piirangute tõttu nii müügile, reklaamile, avalikes kohtades suitsetamisele kui ka teavitustöö tõttu. Juba mõnda aega ei ole suitsetamine olnud glamuurne, pigem piinlikuvõitu sõltuvus. See on aga tubakatööstusele suur kaotus. Uute toodetega nagu e-sigaretid, suitsu- ning tubakavabad tooted proovib tubakatööstus halba mainet maha raputada ja asuda põnevate toodetega värbama uut põlvkonda.

Tubakatööstus loob avalikkusele illusiooni e-sigarettide ohutusest

Mitte ükski uudne nikotiini- või tubakatoode ei ole tervisele ohutu. Teatud keemilisi ühendeid leidub e-sigaretis küll vähem, kuid neid on piisavalt, et haigusi tekitada. Tänaseks on tunnistatud, et 2013. aasta väide, et e-sigaret on „95% ohutum“ ei vasta tõele, sest kaheksa aastaga on kogunenud piisavalt tõendeid e-sigareti aerosoolide negatiivsest mõjust elusrakkudele, samuti on sellest ajast saadik muutunud seadmed oluliselt võimsamaks ja vedelikud kangemaks.  Rääkides e-sigarettidest kui loobumise vahendist (pidades seal silmas mitte nikotiinist päriselt loobumist, vaid üleminekut e-sigarettidele) uinutatakse avalikkust nende toodete ohtlikkuse osas.

Tubakaseadus peab kaitsma eelkõige lapsi ja noori

Vaatamata sellele, et e-sigarettide ja nikotiinitoodete müüjad räägivad oma toodetest järjekindlalt kui suitsetamisest loobumise vahenditest, mis pole mõeldud noortele, on kulisside taga nende tegutsemine siiski üsna läbinähtav. Tubakaseadus peaks kaitsma rahvatervist ja eelkõige noori nii tubaka- kui nikotiinitoodete pealetungi eest, kuid on ometi pideva surve all, et regulatsioone lõdvendada. Ka praegu on grupp Eesti e-sigarettide müügiedendajaid esitanud Riigikogule eelnõu Tubakaseaduse muutmiseks, mille peamiseks püüdluseks on taastada maitsestatud toodete müük ja lubada e-sigarettide kaugmüük.

Maitsestatud tooted peibutavad lapsi ja noori veipimisega alustama

Selle kohta, et maitsestatud tooted on just lastele ja noortele atraktiivsed, on väga veenvad rahvusvahelised tõendid. Uuringud näitavad, et mida noorem on tarvitaja, seda olulisemad on talle e-sigarettide puhul maitsed. Rahvatervise hoidmise seisukohalt on maitsestatud toodete keelamine tähtis just laste ja noorte pärast ning e-sigarettide müüjate poolt on äärmiselt silmakirjalik väita justkui TAI lastest ei hoolikski. Maitsete keelustamise teed on läinud ka Soome, Taani, Holland, Ungari ja Leedu.

E-sigareti müügiedendajad õigustavad maitsestatud tooteid  suitsetamisest loobumise meeldivamaks tegemisega. On ilmselge, et eelkõige loodetakse selle jutuga uinutada seaduseloojaid ja otsustajaid, kuid lõppeesmärk on meelitada noori ja mittesuitsetajaid oma tooteid katsetama – uus turuosa vajab äris kasvatamist. Vaadakem tänaseid e-sigareti müüjate kodulehti: need kutsuvad üles kogema naudinguid ja elamusi. Pealegi on neis poodides leitud lihtne viis seadusest mööda minemiseks –  maitsete kontsentraate müüakse lihtsalt vedelikest eraldiseisvana ning nauding e-sigareti tarvitajatele ongi tagatud.

Kaugmüügiga salaturu vastu või noortele veelgi kättesaadavamaks?

Kui täna on peamine probleem riigis mitte niivõrd e-sigarettide tarvitamine üldisemalt, vaid just nende kättesaadavus alaealiste hulgas, siis peaks tegema kõik selleks, et seaduse järelevalvet tugevdada. E-sigarettide müügiesindajad arvavad aga, et mure saab lahendada kaugmüügi lubamisega ja seda põhjendatakse maitsestatud toodete ostmisega Lätist. Samas teame, et ka Läti riik töötab maitsete keelustamise ja kaugmüügi lõpetamise nimel. Väga oluline on selliseid piiranguid seadagi naabritega koos.

Eelkõige kasutavad inimesed tubaka- ja nikotiinitoodete ostmiseks legaalseid müügipunkte, milleks on e-sigareti poed, suuremate poodide infoletid ja tanklad. Lapsed saavad täna tooted kätte läbi täiskasvanud sõprade ja lapsevanemate. Ka ei ole sugugi kindel, et e-sigareti kauplused on väga usinad dokumendi küsijad, et vanust kontrollida. Sellele võib järgneda müük ka interneti või sotsiaalmeedia kaudu.

Salaturuga hirmutamist kasutatakse heidutusena

E-sigarettide müüjate jutust jääb ekslik mulje, et mitte midagi pole võimalik piirata, sest kõik tekitab salaturgu ning nende  plaannoori kaitsta oleks piirangutest sootuks loobuda. Kõlab veidralt ja jõuab ikka sinna, kus jutt algas - tubakatööstus vajab noori. E-sigarettide müüjad püüavad teha kõike selleks, et oma kliendibaasi noorte arvelt suurendada, see on neile ärilise jätkusuutlikkuse jaoks väga oluline.

Neil täiskasvanutel, kes täna soovivad e-sigarettide toel suitsetamisest loobuda või võtavad vabatahtliku riski neid tooteid kasutada, on selleks  võimalused olemas. Laste ja noorte kaitseks peab Tubakaseaduses neid tooteid tähelepanelikult reguleerima ja ka järelevalvemeetmeid tugevdama. Tubakatööstuse võitlus piirangute  vastu käib paraku just laste pärast ja me ei tohi seda võtilust riigi poolt toetada.

 

Annika Veimer, Tervise Arengu Instutuudi direktor

 

Viited:

(1) Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring 2018/2019

(2) Eesti noorte seksuaaltervise uuring 2021

Arvamuslugu ilmus 5. novembril 2022 Eesti Päevalehes.