Liigu edasi põhisisu juurde

Arengulise erivajadusega lapse märkamine ja toetamine (grupp on täis)

Koolitus

Asukoht
Paik

Zoomi keskkond

Sihtrühm
Koolieelsete lasteasutuste õpetajad
Keel
eesti
Eesmärk

Arendada lasteaiatöötajate teadmisi ja oskusi arengulise erivajadusega lapse märkamiseks ja tema arengu toetamiseks lasteaias, turvalise arengukeskkonna kindlustamiseks, käitumisprobleemide ennetamiseks ja koostööks arengulise erivajadusega lapse toetamisel.

Oodatav tulemus

Koolituse lõpus osaleja:

  • saab aru, milline on arengulise erivajadusega laps ja tema toimetulek rühmas
  • oskab luua ja kasutada rühmas positiivset käitumist toetavaid reegleid ja suunata laste käitumist, sealhulgas plaanida ja ellu viia lapse enesehinnangut tõstvat süsteemset tegevust, sekkuda ja tegutseda probleemses olukorras
  • tunneb ja oskab valida neid mänge, mis aitavad kaasa iga lapse individuaalsele arengule ja kujundavad rühmas positiivsed suhted
  • mõistab lapse arengu huvides tehtava koostöö tähtsust nii rühmas, lasteaias kui ka väljaspool seda ning teab kaasava hariduskorralduse põhimõtteid
  • teab, kelle poole vajaduse korral pöörduda, et algatada arengulise erivajadusega lapse toetamiseks koostöö või leida probleemile lahendus
  • teab, kust leida olulisi allikaid ja materjale oma töö tõhustamiseks laste vaimse tervise toetamiseks, suuremate probleemide ennetamiseks ning enda läbipõlemise ennetamiseks
Õppe kogumaht

6 akadeemilist tundi kontaktõpet veebis ja 2 akadeemilist tundi iseseisevat tööd.

Kava
09.4510.00 veebikoolitusele sisenemine
10.0011.30 veebikoolitus
11.3011.45 paus
11.4513.15 veebikoolitus
13.1514.00 lõuna
14.0015.30 veebikoolitus

 

Koolitajad
Kärt Käesel
Dokument läbinutele
tõend
Hind
tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Liisa Maistrov, liisa.maistrov@tai.ee
Lisainfo

Koolituse läbimise tingimuseks on vähemalt 85 protsendi ulatuses veebikoolitusel osalemine ning iseseisva töö ülesande sooritamine.