Liigu edasi põhisisu juurde

Elanike tervis ja heaolu: kui hästi oled oma piirkonna näitajatega kursis?

Uudis

Peatsed valimised toovad kohalikule võimutasandile hulga uusi inimesi, kes lähiaastatel piirkondlikku elu hakkavad suunama. Üheks oluliseks teemaks, kuidas piirkonna inimeste elu- ja tervisekeskkond paremaks muuta, on kohaliku tervise- ja heaoluprofiili loomise protsess.

Kohalikul omavalitsusel on kandev roll tervist toetava elukeskkonna kujundamisel; kohalik pilk on kõige lähemal abivajadusele ja valdkonnaülestele asjaoludele, mis aitavad probleemseid teemasid kaardistada. Siin saab olla tõhusaks abiks Tervise Arengu Instituudi (TAI) kureeritav e-keskkond, mis sisaldab ligi sadakond eri indikaatorit mitmetest teema- ja alavaldkondadest.

Tervise- ja heaolu profiili eesmärk on anda omavalitsusele ülevaade elanike heaolust ning seda mõjutavatest teguritest, võimaldades selgel strateegilisel alusel luua elanike tervist, heaolu ja turvalisust toetavat elukeskkonda. Tegu on valdkonnaülese analüüsivahendiga, mis aitab eesmärgipõhiselt ja tõhusalt plaanida elanike tervise ja heaolu edendamist ning riskikäitumise ennetamist.

„Profiili täitmise protsess koosneb kolmest etapist,“ loetleb neid TAI paikkonna ja töökohtade valdkonna vanemspetsialist Sigrid Tammiste. „Nendeks on ettevalmistav periood ehk meeskondade loomine, koos tegevuse planeerimine, siis e-profiili täitmine ning lõpuks ka reaalse tegevuskava koostamine koos eelarvega. Kõigil omavalitsustel on võimalik saada profiili arendajatelt individuaalset nõustamist kogu profiili protsessi vältel ja kaasata sotsiaalkindlustusametist omavalitsuste nõustamisel konsultante. Terviseprofiiliga on liidetud sotsiaalkindlustusameti laste ja perede heaolu indikaatorid.“

Tervise- ja heaoluprofiili pilootprojekt käivitus 2020. aasta juunis. Praeguseks on e-keskkonnas profiili koostamise või selle ettevalmistustega seotud 19 omavalitsust üle Eesti.“ (piloodis osalesid 10 ning 9 on liitunud praegu).

Tervise- ja heaoluprofiil kui analüüsivahend annab väärtusliku sisendi KOVide arendustegevustesse, tervisedendusse ning hoiab tegevused suunatuna just nendes valdkondades, mis konkreetses piirkonnas on murekohaks – just seetõttu on profiili koostamine omavalitsuse tasandil oluline.

Tervise- ja heaoluprofiili tegemine KOV-ide tasemel on tegelikult vaid esimeseks sammuks: kui lokaalsed terviseprofiilid on loodud, saab nende toel oluliselt hõlpsamini luua ka terviklikumat maakondlikku vaadet.

Kutsume omavalitsusi üles e-keskkonna programmiga liituma ning lisama seda oma tegevusprogrammi. Kodukoha inimeste üldine tervis sõltub ju ikkagi sellest, kui head ülevaadet omab omavalitsus nende seisundist, vajadustest ning kui plaanipäraselt ja läbimõeldult saab asuda murekohtade parandamise suunas samme astuma.