Liigu edasi põhisisu juurde

Pane puuk posti

Kampaania

„Pane puuk posti“ kampaania kutsub inimesi leitud puuke veebilehel registreerima, et kaardistada Eesti puugiohtlikke piirkondi. Kes soovib veelgi rohkem teadusesse panustada, võib leitud puugi saata TAIsse edasistele uuringutele.

pane puuk posti 20

Kampaania periood: 

20.05.2020 - 30.08.2020

Sihtrühm:

Inimesed, kes viibivad looduses kas vabal ajal (tervisesportlased, lemmiklooma omanikud, seenelised/marjulised, loodusfotograafid jt.) või töö tõttu (metsatöölised, jahimehed jt.) ja kellel on seetõttu suurem oht haigestuda puuginakkustesse.

Kampaania eesmärk:

Kutsuda inimesi üles jagama infot puugihammustuste kohta, aidates kaasa puukide riskipiirkondade kaardistamisesse. Info jagamiseks märkida veebilehel puugikaardile oma puugileiu info ning/või saata puuk Tervise Arengu Instituuti analüüsimiseks. Informeerida elanikkonda puugiohtlikest piirkondadest ning suurendada teadmisi ja oskusi puuginakkuste vältimiseks.

Sõnum:

„Pane puuk posti“ kutsub inimesi leitud puugist teada andma, postitades ta elektroonselt ehk märkides puugi leiukoha puugikaardile. Lisaks on võimalus saata puuk postiga TAIsse uuringutele.

Kanalid ja materjalid:

Kampaania on nii eesti kui ka vene keeles.