Liigu edasi põhisisu juurde

Asenduskodude juhtide ja keskastme juhtide koolitus

Koolitus
-

Asukoht
Paik

Tervise Arengu Instituut, Hiiu 42

Sihtrühm
Asendus-, turva- ning perekodude juhid ja keskastme juhid.
Keel
Eesti keel
Eesmärk

Koolituse tulemusel teab õppija, milline on juhi roll asenduskodus ning kuidas tagada asutuses lapse- ja perekeskne töökorraldus, võttes seejuures arvesse asendushooldusel viibivate laste võimalikku trauma- ja kaotuskogemust, mõistab igapäevaselt üleskerkivaid probleeme töös lastega ning toetab enda meeskonda nende ennetamisel ja nendega toime tulemisel.

Oodatav tulemus

Koolituse läbinu:

  • Teab, et juhina on oluline toetada töötajate toimetulekut asenduskodus töötamisest tulenevate pingete ja väljakutsetega nagu tööstress ja konfliktsed olukorrad meeskonnas ning teab raskete kõneluste läbiviimise põhimõtteid.
  • Tunneb olulisi valdkonda reguleerivaid õigusakte ja rakendab neid lähtuvalt laste ja töötajate heaolust.
  • Tunneb ära tunnused ja/või käitumise, mis viitavad lapse võimalikule trauma kogemusele ja väärkohtlemisele.
  • Teab kiindumussuhte olulisust ja oskab asendushooldusel oleva lapsega luua usalduslikku suhet  kasutades positiivse vanemluse ja traumateadliku hoolduse põhimõtteid.
  • Teab asutuses positiivse vanemluse, traumateadliku hoolduse, lapsekesksuse ja peresarnaste elutingimuste rakendamise põhimõtteid ning mõistab enda kui juhi rolli nende juurutamisel.
  • Teab järelhoolduse põhimõtteid.
Õppe kogumaht

Õppemaht on 110 akadeemilist tundi, mis koosneb nii kontaktõppest mahus 104 akad t ja iseseisvast tööst mahus 6 akad t. Õppijate arv ühes grupis on kuni 20 inimest. 

Kava

I moodul – Juhi roll asenduskodus, 24 akad/h – 7.9.09.2022

II moodul Last toetava ja turvalise keskkonna loomine asendushooldusel, 24 akad/h  11.13.10.2022

III moodul – Traumateadlikkus asendushooldusel, 32 akad/h – 2.3.11 ja 9.10.11.2022

IV moodul  Asenduskodu töö õiguslikud alused 8 akad/h  novembri lõpp

V moodul – Lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste tingimuste loomine, 14 akad/h – 6.7.12.2022

Koolitajad
Koidu Tani-Jürisoo
Elmet Puhm
Maria Žuravljova
Jane Snaith
Pille Kriisa
Margit Randaru
Meelis Kukk
Dokument läbinutele
Tunnistus
Hind
Tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Marietta Heinsaar marietta.heinsaar@tai.ee