Liigu edasi põhisisu juurde
Koolitus
-

Asenduskodude juhtide ja keskastme juhtide koolitus

Asukoht
Paik

Tervise Arengu Instituut, Hiiu 42

Sihtrühm
Asendus-, turva- ning perekodude juhid ja keskastme juhid.
Keel
Eesti keel
Eesmärk

Koolituse tulemusel teab õppija, milline on juhi roll asenduskodus ning kuidas tagada asutuses lapse- ja perekeskne töökorraldus, võttes seejuures arvesse asendushooldusel viibivate laste võimalikku trauma- ja kaotuskogemust, mõistab igapäevaselt üleskerkivaid probleeme töös lastega ning toetab enda meeskonda nende ennetamisel ja nendega toime tulemisel.

Oodatav tulemus

Koolituse läbinu:

  • Teab, et juhina on oluline toetada töötajate toimetulekut asenduskodus töötamisest tulenevate pingete ja väljakutsetega nagu tööstress ja konfliktsed olukorrad meeskonnas ning teab raskete kõneluste läbiviimise põhimõtteid.
  • Tunneb olulisi valdkonda reguleerivaid õigusakte ja rakendab neid lähtuvalt laste ja töötajate heaolust.
  • Tunneb ära tunnused ja/või käitumise, mis viitavad lapse võimalikule trauma kogemusele ja väärkohtlemisele.
  • Teab kiindumussuhte olulisust ja oskab asendushooldusel oleva lapsega luua usalduslikku suhet  kasutades positiivse vanemluse ja traumateadliku hoolduse põhimõtteid.
  • Teab asutuses positiivse vanemluse, traumateadliku hoolduse, lapsekesksuse ja peresarnaste elutingimuste rakendamise põhimõtteid ning mõistab enda kui juhi rolli nende juurutamisel.
  • Teab järelhoolduse põhimõtteid.
Õppe kogumaht

Õppemaht on 110 akadeemilist tundi, mis koosneb nii kontaktõppest mahus 104 akad/h ja iseseisvast tööst mahus 6 akad/h. Õppijate arv ühes grupis on kuni 20 inimest. 

Kava

I moodul – JUHI ROLL ASENDUSHOOLDUSEL – 24 akad/h - 7.-9.09.2022

II moodul - ASENDUSKODU TÖÖ ÕIGUSLIKUD ALUSED  - 8 akad/h - septembri lõpp (1 päev)

III moodul - TOETAVA ÕHKKONNA LOOMINE TÖÖKOHAL – 24 akad/h - 11.-13.10.2022

IV moodul - TRAUMATEADLIKKUS ASENDUSHOOLDUSEL - 32 akad/h – 2.-3.11 ja 9.-10.11.2022

V moodul - LAPSELE TEMA PÕHIVAJADUSTE RAHULDAMISEKS PERESARNASTE ELUTINGIMUSTE VÕIMALDAMINE – 14 akad/h – 6.-7.12.2022

Koolitajad
Koidu Tani-Jürisoo
Ene Ahas
Elmet Puhm
Maria Žuravljova
Jane Snaith
Pille Kriisa
Meelis Kukk
Dokument läbinutele
Tunnistus
Hind
Tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Marietta Heinsaar marietta.heinsaar@tai.ee