Liigu edasi põhisisu juurde

Rahulolu vanemlusprogrammiga „Imelised aastad“ on suur

Uudis

Alates 2014. aastast on Tervise Arengu Instituudi (TAI) koordineerimisel Eestis USA-s arendatud vanemlusprogramm „Imelised aastad“, mis on välja töötatud eri vanuses laste vanematele, õpetajatele ja lastele ning võtab arvesse laste arenguetappe ja arengu toetamiseks vajalikke oskusi.

Kohalike omavalitsuste ja laste vaimse tervise keskuste kaudu pakutav põhiprogramm (Preschool Basic) on mõeldud 2–8-aastaste laste vanematele Eestis. Vanemlusprogrammi eesmärk on parandada vanemlikke oskusi ning lapse ja vanema suhteid, arendada laste eneseregulatsiooni- ja sotsiaalseid oskusi ning ennetada või vähendada laste käitumisprobleeme. Pikaajalisteks eesmärkideks on vähendada laste ja noorte käitumisprobleemidest tulenevat akadeemilist edasijõudmatust, vägivaldsust, õigusrikkumisi ning uimastite tarvitamist.

Vanemlusprogrammi gruppe on kokku läbi aastate korraldanud 71 kohalikku omavalitsust, mis moodustab ligi 90% kõigist omavalitsustest. 2023. aastal lisandus üks uus omavalitsus, kes varasemalt vanemlusprogrammi gruppe ellu viinud ei ole. Üheksa aasta jooksul on toimunud 678 põhiprogrammi koolitust, mille on läbinud 7071 lapsevanemat.

2023. aastal alustas põhiprogrammi gruppe kokku 115 ning lapsevanemaid lõpetas kokku 1298. Kolmveerand vanemlusprogrammi läbinutest on naised ning veerand mehed. See on püsinud varasemate aastatega võrreldes üsna sarnasel tasemel. Samuti on üsna tavapärane, et enamasti pooleks tulevad vanemlusprogrammi osalema osalejad kas üksi või koos teise vanemaga. Lapsevanemate koos osalemine on oluline, et lapse kasvatusviisid oleksid samad ning vanemad töötaksid koostöös.

Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ läbinud lapsevanemate, gruppe ellu viinud grupijuhtide ja gruppe koordineerinud omavalitsuste kogemus 2023. aastal oli positiivne. Tagasisideküsitluste põhjal on programmiga rahulolu suur.

2023. aasta peamised tulemused:

  • 96% lapsevanematest soovitaksid vanemlusprogammis osalemist ka oma sõpradele või sugulastele, aasta lõikes on see 1% võrra suurenenud.
  • Lapsevanemate üldine tagasiside koolitusele on väga positiivne ja kõigi teemade lõikes vähemalt kuus punkti seitsmest.
  • Oluline on, et lapsevanemad koolitust läbides tunneksid, et on võimelised ise jätkama ja igapäevaselt, aga ka ootamatult ilmnevate murekohtade korral õpitud meetodeid ja tööriistu kasutama. 73% lapsevanematest on kindel, et saab edaspidi programmis õpitu abil oma lapsel ilmnevate käitumisprobleemidega hakkama.
  • 80% grupijuhtidest on väga motiveeritud vanemlusprogrammi gruppe ellu viima.
  • Grupijuhtide hinnangul on vanemad motiveeritud ja osalevad aktiivselt ning toetussüsteem omavalitsuste ja TAI poolt on piisav.
  • Mitmete omavalitsuste ja grupijuhtide vahel on tõhus ja hästi toimiv koostöö, kus on selge ja efektiivne rollide jaotus.
  • Omavalitsused hindavad enda koostööd grupijuhtidega väga heaks, mõningat segadust esines koostöös maakondlike arendusorganisatsioonidega, mis on tulenevalt eelmise aasta lõpus ellu viidud muudatustest mõistetav ja loomulik.
  • 83% omavalitsuste hinnangul oli kogemus vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ korraldamisega väga hea.

Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ 2023. aasta tulemused