Liigu edasi põhisisu juurde

Ajakirja Sotsiaaltöö sügisnumber: mis suunas liigub hoolekanne?

Uudis

Ajakirja Sotsiaaltöö värskest numbrist (3/2023) saab lugeda teenuste arendajate, sotsiaaltöötajate ning võlanõustajate kogemusi ja mõtteid sellest, milline on hea teenus, kuidas ennetada väärkohtlemist hoolekandes ja toetada ka teenuste vahetuid osutajaid.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo tänab numbri eessõnas hooldereformi rakendamise nimel vaeva näinud ja tarmukalt tegutsenud spetsialiste.

Sotsiaalvaldkonna elutöö preemia laureaat Marju Medar kutsub persooniloos üles tegema rohkem rahvusvahelist ja valdkondadevahelist koostööd.

Uurimused ja analüüsid

 • Kirsi Vimpari magistritöö tulemused kinnitasid, et klientide vägivald lastekaitsetöötajate vastu on tõsine probleem ka Eestis.
 • Janne Savimaa uuris magistritöös rändetaustaga inimeste ja valdkonna koolitajate ootusi sotsiaaltöötaja kultuurilisele kompetentsusele.
 • Sotsiaalpoliitika uurija Jüri Kõre sai koos Tallinna ülikooli magistriõppe üliõpilastega valmis mahuka analüüsi Kesk- ja Ida-Euroopa riikide perepoliitikameetmetest. Numbris saab lugeda selle esimest osa.
 • Mõttekoda Praxis analüüsis abi- ja toetusvajaduse ning hoolduskoormuse hindamisvahendite kasutamise kogemusi ning annab soovitusi tulevikuks.
 • Euroopa Liidu Nõukogu soovitusest tagada kõigile juurdepääs kvaliteetsetele pikaajalise hoolduse teenustele kirjutavad Eha Lannes ja Ketri Kupper.

Sotsiaalpoliitika ja korraldus

 • Helen Jõks sotsiaalministeeriumist tutvustab kavandatavaid muudatusi lastekaitse korralduses, mis aitavad suurendada laste heaolu.
 • Kristi Suur majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist annab ülevaate uuest aastast jõustuvast tööturumeetmete seadusest.
 • Riina Joamets ja Karin Streimann tervise arengu instituudist annavad teada, kellele ja milleks on vaja ennetuse teadusnõukogu.

Sotsiaaltöö praktika

 • Hoolekande kujundaja Katrin Tsuiman käsitleb võimalusi ennetada ja vähendada väärkohtlemist hoolekandeasutuses, toetudes inimõigustele.
 • Pärnu sotsiaaltöötajad Heli Kallasmaa ja Iris Ruut peavad koduteenuse arendamise juures oluliseks kujundada igaühele tema vajadustele vastav teenus.
 • Kadrina sotsiaaltöös on võetud suund ennetusele, vahendab osakonnajuhataja Siiri Sammel.
 • Haabersti sotsiaaltöötajad kirjutavad, kuidas nad toetavad abivajajaid ja üksteist.
 • Merli Laur, Hannely Paloson ja Marika Laanemäe jagavad kogemusi saatjata alaealiste välismaalaste abistamisest sotsiaalkindlustusameti ja kohalike omavalitsuste koostöös.
 • Mitu artiklit on võlanõustamisteenuse praktikast:
  • ​​​​​​​ Ülle Schmidt tutvustab Eesti Võlanõustajate Liitu ja nõudeid võlanõustajale.
  • Anna-Liisa Arukask ja Evelyn Eichhorst (MTÜ Pesapuu) kirjeldavad kahe juhtumit, mis lahendati võlanõustajate abil, samuti selgitavad, kuidas saab taotleda võlanõuete aegunuks tunnistamist.
  • Anna-Liisa Arukask uuris võlanõustamisteenuse kättesaadavust kohalikes omavalitsustes.
  • Anneli Kaljur võtab kokku Põhja-Pärnumaa valla võlanõustamiskogemuse.
 • Ilmus eestikeelne elulooraamat asendushooldusel ja lapsendatud lastele.
 • Täitus sada aastat sotsiaaltöötaja ja sotsiaalprobleemidest kirjutaja Asta Kiitami sünnist.

Sotsiaaltöö sügisnumber