Liigu edasi põhisisu juurde

Kuidas läheneda elanike heaolule valdkondade üleselt?

Uudis

24. jaanuaril toimus Järvamaal Hindreku talus Tervise Arengu Instituudi (TAI) ja kohalike omavalitsuste visiooniseminar “Kujundades homseid väljakutseid”. Seminaril tehti vahekokkuvõtteid omavalitsustega tehtud koostööst ning planeeriti edasisi samme.

Aastatel 2021-2023 on TAI-l toimund tihedam koostöö 20 kohaliku omavalitsusega (KOV), kellest enamik on jõudnud välja töötada kohalikele oludele vastava tegevuskava järgnevaks 3-4 aastaks. Omavalitsustes moodustunud rahvatervise meeskondadele pakkusid lisaks TAI-le tuge ka mentorid. KOV-ide meeskondadel oli võimalus lisaks mentorlusele osaleda erinevatel koolitustel, arengupäevadel ja arutelukoosolekutel.

„TAI-le on toimunud koostöö olnud äärmiselt väärtuslikuks sisendiks kohalikul tasandil ennetustööks vajalike tegevuste toetamise planeerimisel. Protsessi käigus kogetule toetudes saame paremini kujundada toetavaid tööriistu ja planeerida oskuste toetamist rakendajate vajadusi arvestades,“ kommenteeris TAI paikkondade tervise edendamise osakonna vanemspetsialist Maiu Veltbach.

KOV meeskondade arendustegevused aitavad toetada andmetel tuginevate otsuste tegemist kohalikul tasandil. Andmetele tuginedes oli edasiseks sammuks luua süsteemne ja järjepidevust toetav tegevuskava, mis arvestaks kohalikke vajadusi ja toetuks avatud valitsemise põhimõtetele.

KOVides on ennetusvaldkonna tervikliku pildi ja järjepideva arengu tagamiseks äärmiselt oluline läheneda elanike heaolule valdkondade üleselt - võttes arvesse olukorda näiteks tööturul, hariduses, transpordis ja mujal. Oluline on kaasata nii eri valdkondade juhte kui ka sihtrühmi, et parandada planeeritavate valdkondade üleste tegevuste vajalikkuse, olulisuse ja kasu mõistetavust, (sh KOVi juhtide seas).

Koostöö tulemsena valminud tegevuskavad sisaldasid erinevaid väljakutseid. Vastavalt KOVi vajadustele olid fookuses näiteks koolirõõmu säilitamise teemad, laste ja noorte vaimse tervise, sh sotsiaalsete oskuste kujundamine valla kõikides koolides, vanemahariduse ning lastevanemate ja omavalitsuse vahelise dialoogi loomise temaatikad ja muud valdkonnad. Oli ka elanikkonna turvalisusele või eakate kaasamisele keskenduvaid tegevusi.

Projektis ja seminaril osalesid meeskonnad Ida-Virumaalt (Sillamäe linnavalitsus, Toila ja Jõhvi vald), Lääne-Virumaalt (Haljala, Viru-Nigula, Kadrina, Vinni ja Rakvere vald), Pärnumaalt (Saarde, Häädemeeste, Lääneranna, Põhja-Pärnumaa, Tori vald), Tartumaalt (Elva, Peipsiääre ja Nõo vald ), Jõgevamaa (Mustvee vald), Valgamaalt (Valga vald), Järvamaalt (Türi vald), Põlvamaalt (Põlva vald) ja Võrumaalt (Antsla ja Rõuge vald).  

Seminaripäeva juhtisid Elo Paap (OÜ HeaOLE) ja Oskar Samuel Rebane (SpeakSmart OÜ).

Seminar viidi läbi Norra toetusest 2014.–2021. aastal rahastatud projekti „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes” toel. Projekti eesmärk on suurendada kohalikes omavalitsustes rahvatervise valdkonna tähtsust ja oskusi tõenduspõhise praktika kasutamiseks. Projekti eesmärgid ja tegevused aitavad vähendada ebavõrdsust tervises Eesti eri piirkondade vahel ning suurendada Eesti inimeste tervena elatud aastate arvu. Alates 2000. aastatest on Eestis elanikkonna tervisenäitajad küll paranenud, kuid piirkondlikud erinevused parimate ning halvimate näitajate vahel on suurenenud.

seminarist osavõtjad