Liigu edasi põhisisu juurde

Värske raport annab põhjalikuma ülevaate kooliõpilaste tervisekäitumisest

Uudis

TAI-l valmis Eesti 11-, 13- ja 15-aastaste kooliõpilaste tervisekäitumise 2017/2018. õppeaasta uuringu raport, mis annab valdkonna spetsialistile põhjalikuma ülevaate eelmisel aastal tutvustatud tulemustest.

Uuringus analüüsiti koolinoorte elukeskkonda, sotsiaal-majanduslikku tausta ja sotsiaalseid suhteid iseloomustavaid teadmisi, mis aitavad mõista ja luua seoseid õpilaste tervise ja tervisekäitumist mõjutavate tegurite vahel. Uuringu oluline väärtus on selle pikk järjepidevus, mis võimaldab näha, kuidas tulemused on ajas muutunud.

Esmakordselt hinnati perega koos tehtavaid tegevusi ja vanemate teadlikkust laste vaba aja veetmisest ning sotsiaalmeedia- ja arvutimängude sõltuvust. Vaimse tervise hindamiseks lisati uuringusse küsimusi depressioonisümptomite esinemise kohta.

Teist korda selgitati perekonna- ja õpetajapoolse sotsiaalset toetust ning suhtlemise sagedust sotsiaalmeedias. Koolikiusamise teemas täpsustati küberkiusamise avaldumist, samuti vastasid õpilased vanemate alkoholiprobleemide kohta.

Suuremahuline uuring võimaldab Eesti noortelt kogutud andmeid võrrelda eakaaslaste näitajatega väga paljudes riikides. Eesti kuulub koos 48 teise riigi või regiooniga rahvusvahelisse kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu võrgustikku. Uuringu tulemused rahvusvahelises võrdluses avaldatakse juunis.   

Raportis käsitletavad teemad:

  1. Ülevaade uuringust
  2. Sotsiaalne keskkond (perekond)
  3. Sotsiaalne keskkond (koolielu, kiusamine)
  4. Tervise seisund 
  5. Vaimne tervis 
  6. Tervisekäitumine ( toitumine)
  7. Tervisekäitumine (kehaline aktiivsus)
  8. Tervisekäitumine (ekraaniaeg)
  9. Riskikäitumine (suitsetamine)
  10. Riskikäitumine (alkoholi ja kanepi tarvitamine, seksuaalkäitumine)