Liigu edasi põhisisu juurde

Rinna-, emakakaela- ja jämesoolevähi sõeluuringute tulemused Eestis

Teadusuudis

Tervise Arengu Instituudi teadlased avaldasid ajakirjas „Eesti Arst“ artikli vähi sõeluuringu tulemustest Eestis.

Varasemad uuringud on näidanud, et Eestis korraldatavad vähi sõeluuringud ei ole toonud kaasa oodatud muudatusi. Uuringu eesmärk oli hinnata sõeluuringute elluviimist ja tulemusi. Kasutati Eesti vähi sõeluuringute registri, vähiregistri, surmapõhjuste registri ja WHO andmebaasi andmeid. Hinnati sihtrühmade hõlmatust sõeluuringutega, mõju haigestumus- ja suremuskordajatele ning staadiumijaotusele TNM-klassifikatsiooni järgi.

Sihtrühmade hõlmatus sõeluuringuga jäi rinna- ja naiste jämesoolevähi korral alla 60% ning emakakaela- ja meeste jämesoolevähi korral alla 50%. Kõigi paikmete puhul vähenes hõlmatus 2020. aastal.

Leiti, et vanuse suhtes standarditud rinnavähisuremus on vähenenud alates 1997. aastast ja langus ilmneb kõigis vanuserühmades, v.a 70+. Rinnavähi I staadiumis diagnoositud juhtude osatähtsus on suurenemas ja sõeluuringul avastatud juhtudel on rinnavähk oluliselt varasemas staadiumis.

Vanuse suhtes standarditud emakakaelavähi-haigestumus on vähenenud alates 2013. aastast. Oluline haigestumuse langus on ilmnenud vanuserühmades 40–49, 60–69 ja 70+.

Jämesoolevähi haigestumuse kasvu võib täheldada pea kõigis vanuserühmades. Veerand juhtudest diagnoositakse endiselt IV staadiumis.

Uuringuga järeldati, et vähesele hõlmatusele vaatamata on sõeluuringud aidanud Eestis ära hoida uusi vähijuhte ja vähendanud vähisurmade arvu. Samas vähenes 2020. aastal sõeluuringutega hõlmatus, mis võib edaspidi neid trende mõjutada. Seetõttu on endiselt oluline keskenduda sõeluuringutega hõlmatusele ja kvaliteedi parandamisele.

Ühtlasi on väga tähtis tagada sõeluuringute kvaliteet. Selleks tuleb hõlmatuse jälgimisele lisaks seada sisse teiste kvaliteediindikaatorite regulaarne seiramine vähi sõeluuringute registri andmetel. Vähitõrje tegevuskavas 2021–2030 on sõeluuringute tõhustamisel ühe esimese sammuna nähtud ette luua sõeluuringuid koordineeriv laiapõhjaline riiklikult rahastatav juhtimisstruktuur. Sellise juhtimisstruktuuri ülesanne peaks olema sõeluuringute elluviimise ja kvaliteedi kontroll ning lahenduste leidmine sõeluuringutega seotud probleemidele.

Korrektselt elluviidud vähisõeluuringud on ühed tõhusamad sekkumismeetmed rahvatervishoius ja aitavad päästa elusid.

Autorid: Kaire Innos, Aleksei Baburin, Reeli Hallik, Piret Veerus

Artikkel "Rinna-, emakakaela- ja jämesoolevähi sõeluuringute tulemused Eestis" ilmus ajakirjas Eesti Arst.