Liigu edasi põhisisu juurde

Lapse toetamine asendushooldusel

Koolitus
-

Asukoht
Paik

Tartu (asukoht täpsustumisel) ja veebis

Sihtrühm
kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajad ja Sotsiaalkindlustusameti spetsialistid, kes neid nõustavad
Keel
eesti keel
Eesmärk

Lastekaitsetöötaja suhtleb lapsega traumast teadlikuna ja lapse osalemisõigust arvesse võttes ning kindlustab lapsest lähtuvalt tema heaolu asendushoolduse eri etappides.

Oodatav tulemus

Koolituse lõpuks õppija:

  • Teab trauma tähendust, mõju sümptomeid ja oskab asjatundlikult suhelda lapsega, teab kiindumussuhte ja -häire eripärasid, kompleks- ja sekundaarse trauma mõistet ning oskab reageerida päästikute avaldumisele.
  • Teab, kui oluline on lapse identiteedi toetamine ja kuidas tagada, et lapsel on oskused oma elulooga tegeleda.
  • Teab, kuidas suhelda lapsega perest eraldamisel ja oskab lapsesõbralikult informeerida last otsustest ning selgitada otsuste sisu.
  • Teab asendushoolduse vormide sisu ja tagamaid ning saab aru asjaosaliste rollist ja vastutusest lapse kasuperega sobitamisel ja muudatustega kohanemisel.
  • Teab lapse bioloogilise vanemaga suhte hoidmise olulisust ja vajadust välja selgitada, kas see on lapse huvides ning oskab põhjendada seda lapsele ja vanemale või hooldajale.
  • Peab oluliseks noore õigeaegset toetamist iseseisvumise ettevalmistamisel, teab, kuidas vestelda noorega olulistel teemadel, millised teenused on noorele suunatud ning järelhoolduse õigustatust ja sisustamist.
Õppe kogumaht

56 akadeemilist tundi

Kava

19. ja 22. septembril 2022 (veebikeskkonnas zoom)
Traumateadlik lähenemine

11.12. oktoobril 2022 (Tartus)
Lapsega suhtlemine perest eraldamisel
Lapse identiteedi toetamine

9.10. novembril 2022 (veebikeskkonnas zoom)
Lapse ja kasupere sobitumine ja muutusega kohanemine

16.17. novembril 2022 (veebikeskkonnas zoom)
Lapse bioloogilise perega suhte hoidmine ja toetamine

28.29. novembril 2022 (veebikeskkonnas zoom)
Noore toetamine iseseisvumisel

Veebikoolitus toimub kell 10.0013.15.
11.12. oktoobril klassiruumis I päeval: 10.0017.00, II päeval: 9.0016.00.

Koolitajad
Mariana Saksniit, Julia Vinckler-Nannattu, Sirli Peterson, Liis Saarna, Pille Teder, Sigrid Petoffer, Meelis Kukk, Maria Žuravljova, Elmet Puhm
Dokument läbinutele
Tõend
Hind
Tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Riina Põder, riina.poder@tai.ee