Liigu edasi põhisisu juurde

Selgusid uued „Tervist edendav töökoht“ märgist kasutada võivad tööandjad

Uudis

Tervise Arengu Instituut (TAI) koostöös Tööinspektsiooniga kuulutas eelmisel sügisel esmakordselt välja „Tervist edendav töökoht“ märgise taotlemisvooru, kuhu esitas taotluse 49 organisatsiooni. Talvises hindamisvooru järel said esimesed kolm tööandjat märgise kasutusõiguse.

Kevadise hindamisvooru tulemusena antakse märgise kasutusõigus veel 26 tööandjale:

 • Apranga OÜ   
 • Barrus AS    
 • BB Finance OÜ    
 • Creditstar International OÜ    
 • Eesti Tervishoiu Muuseum SA    
 • Estanc AS    
 • Euronics Eesti ehk Sandmani Grupi AS, Antista AS, Renerki Kaubanduse OÜ, Metaan AS, Sound and Vision OÜ    
 • Fortum CFS Eesti OÜ   
 • Fujitsu Estonia AS    
 • Haapsalu Kutsehariduskeskus   
 • Häirekeskus   
 • Hüpoteeklaen AS    
 • Lindström OÜ    
 • Lääne-Tallinna Keskhaigla AS   
 • Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus    
 • Ramirent Baltic AS    
 • Riigi Tugiteenuste Keskus   
 • Riverty Tech OÜ   
 • Scoro Software OÜ   
 • SEB Pank AS    
 • Solis BioDyne OÜ   
 • Solita OÜ   
 • Stebby OÜ   
 • Tallinna Koolitervishoid SA    
 • Tartu kohtutäitur Oksana Kutšmei    
 • Välisministeerium    

Taotlejad esitasid hindamiseks oma asutuse töökoha tervisedenduse tegevuskava kahes fookusteemas järgnevaks kolmeks aastaks, mida hindasid TAI, Tööinspektsiooni ja Sotsiaalministeeriumi esindajad. Üks fookusteema oli kindlaksmääratud - vaimset tervist toetava töökeskkonna kujundamise valdkond. Teise terviseteema fookuse sai taotleja valida oma tegevusvaldkonna ja töökogukonna spetsiifikast tulenevalt.  

Taotlejate seas planeeritakse  enim tähelepanu pöörata liikumisaktiivsuse edendamisele (2/3 tegevuskavades). Teisteks fookusteemadeks esitatud tegevuskavades on peamiselt tasakaalustatud toitumise edendamine ning uimastiennetusega seotud teemad. 

„Tervist edendav töökoht“ märgis kannab sõnumit, et seda omavas organisatsioonis väärtustatakse töötajaid ja tegeletakse järjepidevalt turvalise, tervist väärtustava, tervislikke eluviise ning valikuid soodustava keskkonna kujundamisega. Tööandjal on võimalik kasutada nii eesti- kui ka inglisekeelset märgise faili näiteks oma asutuse töökuulutustel, kodulehekülgedel, e-kirja jalustes, kus see on asjakohane ja sobiv. 

 TAI annab märgise taotlusprogrammi edukalt läbinud tööandjale kasutusse tasuta ja tähtajaliselt kolmeks aastaks. Märgise saajad avaldame Tervise Arengu Instituudi veebilehel terviseinfo.ee  

 Uus periood taotluste esitamiseks märgise saamiseks on planeeritud oktoobris ja täiendava info märgise kohta avaldame lehel: „Tervist edendav töökoht“ märgis | Terviseinfo 

TET märgised