Liigu edasi põhisisu juurde

TAI panustab jätkuvalt alkoholitarvitamise häire ravi teenuse kvaliteedi parandamisse ja kättesaadavuse suurendamisse

Uudis

Alates 2014. aastast on Tervise Arengu Instituut (TAI) sihipäraselt arendanud alkoholi liigtarvitamisega seotud teenuseid tervishoiusüsteemis, milleks on kasutatud Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid programmist „Kainem ja tervem Eesti“. Arendustööd on hõlmanud alkoholi liigtarvitamise käsitlust nii eriarstiabis, üldarstiabis, kui ka digitaalset lahendust anonüümseks eneseabiks. Olulist rolli on mänginud süsteemne teavitustöö.

„Programmi tegevuste tulemusel on abi saamise võimalused paranenud nii alkoholi liigtarvitajatele kui sõltuvusega inimestele. Oleme suurendanud meedikute pädevusi ja vähendanud eelarvamusi töös inimestega, kellel on sõltuvusprobleemid. Julgustame inimesi alkoholitarvitamise probleemide korral abi otsima.“  ütleb alkoholi ja tubaka valdkonna juht Anneli Sammel.

Alkoholitarvitamise häire ravi teenus töötati välja koostöös psühhiaatria valdkonna spetsialistidega. Selle keskmes on olnud ravimeeskondade arendamine, tervishoiutöötajate koolitamine ja alkoholisõltuvusega seotud stigma vähendamine. TAI korraldatud erinevatel koolitustel on osalenud kokku üle 1700 tervishoiutöötaja või arst-residendi ning teenuse osutamiseks on koostatud abimaterjale tööks patsiendi ja tema lähedastega. Aastatel 2016-2021 on „Kainem ja tervem Eesti“ programmist saanud alkoholitarvitamise häire ravi teenust ligi 9 200 inimest, sh eelmisel aastal 2 939 inimest.

Alkoholitarvitamise häire raviteenust osutab 11 tervishoiuteenuse osutajat üle Eesti ning erinevatesse keskustesse võib pöörduda sõltumata elukohast.

Ravil käimine võimaldab jätkata oma igapäevaelu ja tööl käimist. Ravi võib olla pikaajaline, kuna harjumuste muutmine võtab aega, kuid mida varem sellega alustada, seda paremad on tulemused. Nõustamisteenusele saavad pöörduda ka patsiendi lähedased, et saada ise nõu ja toetada abivajaja raviteekonda. Ravile pöördumiseks ei ole vaja saatekirja ning pöörduda saavad ka ravikindlustuseta isikud.

Lisaks eriarstiabis pakutavale alkoholitarvitamise häire ravile võib alati küsida nõu ka perearstilt. Selleks, et alkoholi liigtarvitamisse võimalikult varakult sekkuda, on perearstide ja pereõdede jaoks välja töötatud lühisekkumise meetod, mis aitab hinnata patsiendi alkoholitarvitamist ja viia läbi temaga motiveeriv vestlus. Selleks on koolitatud üle 50% perearstinimistutest ning vastav arendus AUDIT testiga on toodud ka perearstide elektroonilisele töölauale.

TAI on mõelnud ka nendele inimestele, kes soovivad iseseisvalt oma alkoholitarvitamist vähendada. Loodud on kümnest moodulist koosnev eneseabi veebiprogramm SELGE, mis sisaldavad juhiseid, harivaid tekste, video- ja audiofaile ning interaktiivseid harjutusi alkoholitarvitamisega seotud harjumuste muutmiseks. Programmi mõju alkoholitarvitamise vähendamisele on tõendatud uuringuga enne selle avalikult kasutusele võtmist. See on täielikult anonüümne ja kõigile tasuta.

Kontaktid raviteenustele ja eneseabi programmi Selge leiab alkoinfo.ee kodulehelt.