Liigu edasi põhisisu juurde

TAI tegi Riigikogu sotsiaalkomisjonis ettekande tubakakahjude vähendamisest

Uudis

Tubakakahjude vähendamiseks on tähtis on mitmete meetmete koosmõju, kuid üks olulisemaid abinõusid on keskkonna mõjutamine – regulatsioonid, mis piiravad suitsetamise või veipimise kohti, kättesaadavust ja reklaami. Oluline on takistada tubakasõltuvuse jätkumist uuel kujul tarvitades uusi alternatiivseid tubakatooteid.

WHO on esitlenud tubakatarvitamise levimuse piiramist Euroopas eduloona, kus tubakatööstuse vastupanu murdes on elanike tubakatarvitamine oluliselt vähenenud. Protsess on võtnud aega aastakümneid, kuid tänaseks on mittesuitsetamine kujunenud taas normiks. 70 aastat kestnud uuringud sigarettide tervisemõjude kohta on andnud võimsa aluse teadlikkuse suurendamiseks tubakatarvitamise mõjudest. Erinevad regulatsioonid on loonud mittesuitsetamist toetava keskkonna.

Alternatiivsete tubaka ja nikotiinitoodete turule toomine on tubakatööstuse püüdlus leida uue põlvkonna nikotiinisõltlasi. E-sigarettide turundamisel kasutatav lubadus 95% ohutumatest toodetest on eksitav ja aegunud. Alternatiivsetele tubakatoodetele üleminekut esitatakse suitsetamisest loobumisena, kuid tegelikkuses jätkatakse nikotiinisõltuvust teisel kujul.

TAI seisukoht on, et need tooted ei ole kahjude vähendamise vahend. Nende turundamine kahjude vähendamise vahendina toob rahvatervisele tulevikus kaasa suuremad kahjud, kui on võimalik kasu ühelt tootelt teisele üleminekul. Eelkõige on probleem nende toodete levik laste ja noorte hulgas.

Eestis pakutakse riiklikult kahjude vähendamiseks alates 2010. aastast tasuta tubakast loobumise nõustamise teenust, mida koordineeris ja rahastas TAI. Teenus on mõeldud nii tavasigarettidest kui alternatiivsetest tubakatoodetest loobumiseks. Teenus peab olema soovijatele hästi kättesaadav. Kättesaadavuse parandamise eesmärgiga viidi teenuse rahastamine ja juhtimine alates 2019. aastast üle Haigekassasse. Kahjuks ei andnud muudatus soovitud tulemust ning teenust saanud inimeste arv on kolme aasta jooksul hoopis mitmekordselt vähenenud.

Täiendavalt näeb Tervise Arengu Instituut vajadust ka kaasaegse eneseabi-nutirakenduse väljatöötamises, mis oleks abiks neile inimestele, kes püüavad iseseisvalt oma nikotiinisõltuvusega toime tulla.

Olulist rolli noorte tubaka- jm uimastitarvitamise ennetamisel on ennetusprogrammid lastevanemate ja koolide suunal, et parandada nii vanemlikke oskusi kui laste psühhosotsiaalseid oskusi. Samuti on tubakapoliitika elluviimisel väga tähtis roll KOV-del, kes peavad seisma järelvalve tugevdamise eest ja kelle tegevust selles vallas toetavad Tervise Arengu Instituudi juhised ja abimaterjalid.