Liigu edasi põhisisu juurde

Laste toiduteadlikkuse ja söömisharjumuste kujundamine (grupp on täis!)

Koolitus
-

Asukoht
Paik

Täpne asukoht saadetakse osalejatele registreerimiskinnituse meiliga

Sihtrühm
Koolieelsete lasteasutuste õpetajad
Keel
eesti
Eesmärk
Arendada lasteaia õpetajate teadmisi ja oskusi koolieelses eas laste toitumisest ja selle õpetamisest, et seeläbi toetada laste arengut, tervist toetavate harjumuste ning erinevate oskuste kujunemist.

 

Oodatav tulemus

Koolituse lõpus osaleja:

  • omab üldist ülevaadet õpetajaraamatus „Laste toiduteadlikkuse ja söömisharjumuste kujundamine“ käsitletavatest teemadest ja tegevustest 
  • teab, millised on laste söömist mõjutavad tegurid ja oskab neid seostada lasteaia tegevuse ja keskkonnaga
  • teab lasteaiaealiste laste tervisliku toitumise põhimõtteid; toidu-, liikumis- jm tervist toetavaid soovitusi, sh toidupüramiidi ja taldrikureegli põhimõtteid
  • teadvustab enda rolli laste toidu ja söömisega seotud eesmärkide saavutamisel 
  • on valmis kasutama saadud teadmisi ja oskusi õpi- ja kasvukeskkonna kujundamisel koostöös kolleegide ja lapsevanematega
  • on valmis kasutama õpetajaraamatut oma igapäevatöös
Õppe kogumaht

16 akadeemilist tundi kontaktõpet ja kuni 10 akadeemilist tundi iseseisvat ja praktilist tööd.

Kava
 
  Kontaktkohtumised 03.11 ja 25.11.22
09.30–10.00 kogunemine
10.00–11.30 koolitus
11.30–11.45 paus
11.45–13.00 koolitus
13.00–13.45 lõuna  
13.45–15.00 koolitus
15.00–15.15 paus
15.15–17.00 koolitus
 
Koolitajad
Liana Varava, Tagli Pitsi
Dokument läbinutele
tunnistus
Hind
tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Liisa Maistrov, liisa.maistrov@tai.ee
Lisainfo

Koolituse läbimise tingimuseks on vähemalt 85 protsendi ulatuses kontaktõppekoolitusel osalemine, iseseisvate tööde tegemine ja 2 eeltesti tegemine veebikeskkonnas (mõlemad sooritatud vähemalt tulemusele 51%, võimalik teha korduvalt).

 

Kava/koolituskava
Täienduskoolituse õppekava (pdf, 115.34 KB)