Liigu edasi põhisisu juurde

Laste ja noorte suitsiid ja enesevigastamine (grupp on täis!)

Koolitus
-

Asukoht
Sihtrühm
Lastekaitsetöötajad ja nende koostöövõrgustiku liikmed (sh perearstid, kooliõed, politseiametnikud, õpetajad, tugispetsialistid, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna konsultandid ja peaspetsialistid jt).
Keel
eesti
Eesmärk

Koolituse lõpuks omab osaleja ülevaadet laste ja noorte enesevigastamisest ja suitsidaalsest käitumisest ning laste toetamise viisidest. 

Oodatav tulemus

Koolituse läbinu:

  • teab ennastkahjustava ja suitsidaalse käitumise levimuse tendentse Eestis, suitsidaalse käitumise tüpoloogiat ja teooriatest tulenevaid tunnuseid;
  • teab ennastkahjustava käitumise ja suitsiidi kujunemise riski- ja kaitsefaktoreid;
  • omab ülevaadet suitsiidiriski hindamisest ja esmastest sekkumise võimalustest;
  • omab ülevaadet ennetuse põhimõtetest, ennetustöö eri tasandidest, ennetuse rakendamise põhimõtetest ja standarditest.
Õppe kogumaht

10 akadeemilist tundi

Kava

I moodul (4 akad t) Laste ja noorukite enesevigastamine ja suitsidaalne käitumine“1. märtsil kell 9.3012.45

II moodul (6 akad t) Laste ja noorukite suitsidaalse käitumise hindamine, toetamise võimalused ja ennetustegevuse põhimõtted:  3. märtsil kell 9.3014.45

Koolitajad
Kätlin Juurik
Dokument läbinutele
tõend
Hind
tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Kadi Reintam, kadi.reintam@tai.ee
Lisainfo

Koolituse läbimise tingimuseks on õppes osalemine vähemalt 85 protsendi ulatuses.