Liigu edasi põhisisu juurde

Tuberkuloosi haigestumuskordaja on Eestis aegade madalaim

Uudis

Tervise Arengu Instituudi (TAI) värskelt tervisestatistika andmebaasis avaldatud andmete järgi registreeriti Eestis 2021. aastal 111 tuberkuloosijuhtu, neist 92 esmast tuberkuloosijuhtu, 15 retsidiivi- ja 4 muud korduvravijuhtu. See on 13 haigusjuhu võrra vähem kui 2020. aastal. Haigestunutest 69 olid mehed, 42 naised. Vanim patsient oli 96-, noorim 19-aastane, lastel eelmisel aastal tuberkuloosi ei diagnoositud.

Tuberkuloosi (TB) haigestumuskordaja oli 2021. aastal 100 000 inimese kohta 8,3 ja esmashaigestumuskordaja 7,0, mis on kõigi aegade madalaimad näitajad. Tuberkuloosihaigestumuse kiire langus kahel viimasel aastal võib olla mõjutatud ka koroonast tingitud väiksemast diagnoositud juhtude arvust või piiratud juurdepääsu võimalustest tervishoiuasutustesse. Sarnast kiire languse trendi tuberkuloosi diagnoosimisel on Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa piirkonna esinduse hinnangul näha ka teistes Euroopa riikides.

„Eesti on jõudnud madala tuberkuloosihaigestumusega riikide sekka, kus on haigestumus alla kümne 100 000 inimese kohta aastas. Kuid jätkuvalt on probleemiks kõrge ravimresistentsete vormide osakaal, mis on üks Euroopa kõrgematest näitajatest,“ kommenteeris tulemusi TAI tuberkuloosiregistri juht Piret Viiklepp.

2021. aastal registreeriti kokku 23 multi-ravimresistentset (MDR) TB juhtu, sealhulgas 14 uut MDR-TB juhtu, mis on 20,3% uutest külv-positiivsetest kopsutuberkuloosi juhtudest, Euroopa Liidus on vastav osakaal 4,3%.

Võrdluses Euroopa Liidu riikidega saab kasutada 2020. aasta näitajaid, 2021. aasta tuberkuloosihaigestumise Euroopa andmed avaldatakse 2023. aasta kevadel. 2020. aasta tuberkuloosi haigestumuskordaja 100 000 inimese kohta oli Euroopas 7,3 ja Eestis 9,3.

Ülevaatlik tuberkuloosistatistika on avaldatud Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.

tuberkuloosijuhtude tabel

Seoses Ukraina sõjapõgenike saabumisega Eestisse soovitavad Eesti Kopsuarstide Selts ja TAI perearstide ja teiste erialaarstide tähelepanu juhtida aktiivse tuberkuloosi ja tuberkuloosinakkuse võimalusele sõjapõgenike seas. Tuberkuloosihaigestumus Ukrainas on mitu korda Eestist kõrgem, kuid samas on Eestisse saabunute hulgas põhiliselt naised lastega ja nende seas on haigestumus madal.

Soovitame suunata sõjapõgenikud kopsude röntgenuuringule, võtta anamnees ja tuberkuloosi kahtlusel suunata kopsuarsti konsultatsioonile edasisteks uuringuteks. Kindlasti soovitame suunata röntgenuuringule need, kes asuvad Eestis tööle hariduse-, meditsiini- või sotsiaalvaldkonnas.

Tuberkuloosi ravi on Eestis tagatud kõigile seda vajavatele patsientidele, tuberkuloosi ravi on korraldatud paindlikult ja patsiendikeskselt, eelistades ambulatoorset ravi.

Tuberkuloosikontrolli alane tegevus on olnud jätkusuutlik – kiire diagnostika, varasem avastamine, kättesaadav tasuta ravi, sotsiaalne tugi ja motivatsioon on taganud head ravitulemused, mis on viinud nakkusohtlike haigusjuhtude vähenemisele ühiskonnas.