Liigu edasi põhisisu juurde

Ajakirja Sotsiaaltöö värske number kirjutab tervise hoidmisest ja inimõigustest

Uudis

Ühiskonda tabanud järjestikused kriisid on pannud suure löögi alla inimeste vaimse tervise. Kuidas lapsi ja teisi haavatavaid rühmi paremini toetada? Veebruari lõpus ilmunud ajakirja Sotsiaaltöö numbrist (1/2022) saab lugeda ka tööjõu ja oskuste prognoosisüsteemi OSKA uuringu tulemustest, inimõigusharidusest sotsiaaltöös jpm teemadel.

„Pole vaja kurjustada ega hirmu tunda selle pärast, mida meil ei ole. Elame üle ka selle aja, kui hoiame ühte ja toetame üksteist, unustamata põhiväärtusi,“ julgustab lugejaid numbri eessõnas Tallinna Ülikooli sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask.

Persooniloos jagab oma mõtteid aasta vägivallaennetaja Sigrid Petoffer, kelle missiooniks on tagada lastele turvaline kasvukeskkond.

Tervise Arengu Instituudi nooremteadur Karin Streimann annab ülevaate laste vaimse tervise olukorrast eri arenguetappides ja vaimset tervist mõjutavatest teguritest ning toetusvõimalustest, tuginedes uuringutele.

Rõuge valla sotsiaaltöö edendamisest ettevõtlike inimeste, kogukonna kaasamise ja projektide toel jagab kogemusi sotsiaalosakonna juhataja Triinu Õispuu.

Uurimused ja analüüsid

 • Värske OSKA uuringu kohaselt on sotsiaaltöö valdkonnas endiselt vaja tööjõudu juurde, kinnitavad uuringujuht Katrin Pihl ja analüütik Siim Krusell.
 • Töötukassa metoodik Karin Hanga tutvustab tööalase rehabilitatsiooni teenuse analüüsi ja rahvusvahelise funktsioneerimise klassifikatsiooni (RFK) kasutamise katsetamise põhjal tehtud järeldusi ja ettepanekuid.
 • Erle Eenmaa uuris magistritöös psüühilise erivajadusega inimese osalust oma eestkostes.
 • Kaire Talviste magistritöö keskendus lastekaitsetöötajate kokkupuudetele lapse võõrandamisega ühest vanemast vanemate lahkumineku järel.
 • Magistritöö autor Kristiina Kask ning juhendajad Eda Heinla ja Marika Ratnik kirjutavad eelretsenseeritud artiklis kunstiteraapilise grupitöö sobivusest ja mõjust omastehooldajate hoolduskoormuse ja üldise stressitaseme vähendamisel.

Inimõigused ja sotsiaaltöö korraldus

 • Mida kujutab endast inimõigusharidus sotsiaaltöös ja kuidas õpetakse inimõigusi Euroopa sotsiaaltöö kõrgkoolides? Ülevaate annavad Alexander Klein Hollandist ja Ingo Stamm Soomest. Artiklit kommenteerivad Eesti teadlased.
 • Kuidas käsitletakse õigust tervisele rahvusvahelistes dokumentides ja milliseid näiteid võib tuua selle õiguse rakendamise kohta Eestis, saab lugeda sotsiaaltöö doktorandi Ulvi Kõrgemaa artiklist.
 • Puude tuvastamist lastel ja ka vanemal inimesel, kes vajavad abi ravitoimingute tegemisel, selgitavad Riigikohtu lahendile toetudes Juta Saarevet (Õiguskantsleri Kantselei) ja Gevin Kalm (Riigikohus).
 • Merle Malvet ja Kärt Muller (Õiguskantsleri Kantselei) analüüsivad kohaliku omavalitsuse tegevust psüühilise erivajadusega abivajaja abistamisel ühe meedias tähelepanu pälvinud juhtumi näitel.
 • 1.aprillist jõustuvatest muudatustest vanemahüvitiste ja lapsepuhkuste korras teavitab Helen Maria Raadik (sotsiaalkindlustusamet).
 • Lagle Kalberg (sotsiaalkindlustusamet) annab ülevaate erihoolekande ja sotsiaalse rehabilitatsiooni korraldusest ja neid teenuseid osutavatele asutustele koroonakriisi ajal pakutavast toest.

Ajakirjanumbriga on võimalik tutvuda siin.

ajakiri Sotsiaaltöö 2022/1

Sotsiaalvaldkonna spetsialistidele ning huvilistele suunatud erialaajakirja Sotsiaaltöö annab välja Tervise Arengu Instituut koostöös sotsiaalministeeriumi ja toimetuse kolleegiumi asjatundjatega.

Lisainfo: tel 659 3931, e-post ajakiri@tai.eewww.tai.ee/sotsiaaltöö, ajakiri Facebookis.