Liigu edasi põhisisu juurde

Selgunud on esimesed “Tervist edendav töökoht” märgise saajad

Uudis

Tervise Arengu Instituut (TAI) koostöös Tööinspektsiooniga kuulutas eelmisel sügisel esmakordselt välja „Tervist edendav töökoht“ märgise taotlemisvooru, kuhu esitas taotluse 49 organisatsiooni. Tänaseks on esimesed kolm tööandjat märgise kasutamise õiguse juba omandanud.

Taotlejatel oli võimalus esitada koos taotluse ja töökoha tervisedenduse enesehindamisküsimustikuga kohe ka tegevuskava järgnevaks kolmeks aastaks ning osaleda pärast Tööinspektsiooni poolset hindamisetappi esimeses hindamisvoorus 

Esimesele hindamisvoorule jaanuaris jõudsid kuus tööandjat ning hindamisprotsessi tulemusena saavad esimestenaTervist edendav ökoht” märgise kasutusõiguse järgmised tööandjad: 

  • Interconnect Product Assembly AS  
  • Roche Eesti OÜ  
  • YourOffice Group OÜ  

 Kõigil taotlejatel on olnud võimalus osaleda erinevatel tervisedenduse korraldust toetavatel koolitustel ning järgmiseks etapiks on öandjatele seatud eesmärk koostada oma asutuse tervisedenduse tegevuskava ja esitada see TAI-le hiljemalt 18.märtsiks. Järgmiste märgise kasutusõiguste saajad avaldame hiljemalt käesoleva aasta maikuus.   

Hindamiskomisjon on vähemalt kolmeliikmeline ja sinna kuuluvad esindajad TAIst, Tööinspektsioonist ja Sotsiaalministeeriumist. 

Tervist edendav töökohtmärgis kannab sõnumit, et seda omavas organisatsioonis väärtustatakse töötajaid ja tegeletakse järjepidevalt turvalise, tervist väärtustava, tervislikke eluviise ning valikuid soodustava keskkonna kujundamisega. Tööandjal on võimalik kasutada nii eesti- kui ka inglisekeelset märgise faili näiteks oma asutuse töökuulutustel, kodulehekülgedel, e-kirja jalustes kus see on asjakohane ja sobiv. 

TAI annab märgise taotlusprogrammi edukalt läbinud tööandjale kasutusse tasuta ja tähtajaliselt kolmeks aastaks. Märgise saajad avaldame TAI veebilehel terviseinfo.ee 

Täiendav info märgise kohta: „Tervist edendav töökoht“ märgis | Terviseinfo 

TET märgised