Liigu edasi põhisisu juurde

Kuidas kaasata õpilasi?

Koolitus
-

Asukoht
Paik

Koolitus toimub Pärnu linnas, täpne asukoht saadetakse osalejatele registreerimiskinnituse meiliga

Sihtrühm
Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajad ja töötajad (huvijuhid, sotsiaalpedagoogid, psühholoogid, koolijuhid, tervishoiutöötajad jt), õpilasesinduse liikmed, tervisenõukogu liikmed, kooli hoolekogu esindajad.
Praktiline kasu koolitusest on suurem, kui ühest koolist osaleb 3–4 inimest (sh õpilased, koolijuhtkonna esindaja, õpetaja/huvijuht/sotsiaalpedagoog/ psühholoog vm).
Keel
eesti
Eesmärk

Koolituse eesmärk on toetada laste ja noortega töötavaid spetsialiste kaasamaks tegevustesse õpilasi. Koolituse tulemusel osalejad soovivad ja oskavad kaasata õpilasi koolielu puudutavate küsimuste lahendamisesse ja otsustusprotsessi nii, et õpilaste osalus koostöös ühise eesmärgi nimel on edukas kõigi osapoolte jaoks.

Oodatav tulemus

Koolituse lõpus osaleja:

  • tunneb kommunikatsiooniprotsessi seaduspärasusi
  • teab kaasamise põhimõtteid
  • oskab põhjendada õpilaste kaasamise vajalikkust ning edasi anda oma teadmisi kolleegidele
  • tunneb ja oskab kasutada laste ja noorte kaasamise erinevaid vorme
  • oskab jagada vastutust, ära tunda ja äratada huvi õpilastes
  • juhindub töös õpilaste reaalsest kaasamisest
  • oskab kaasata õpilasi kooli tervisenõukogu töösse
Õppe kogumaht

20 akadeemilist tundi, sh 16 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 4 akadeemilist tundi iseseisevat tööd.

Kava
  17.10 ja 01.11.22
09.3010.00 kogunemine ja registreerimine
10.0011.30 koolitus
11.3011.45 paus
11.4513.15 koolitus
13.1514.00 lõuna
14.0015.30 koolitus
15.3015.45 paus
15.4517.15 koolitus

 

Koolitajad
Pille Murrik, Urmo Reitav
Dokument läbinutele
tõend
Hind
tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Liisa Maistrov, liisa.maistrov@tai.ee
Lisainfo

Koolituse läbimise tingimuseks on vähemalt 85 protsendi ulatuses kontaktõppes osalemine ja iseseisva töö ülesande sooritamine.

Kava/koolituskava