Liigu edasi põhisisu juurde

Laste ja noorte psüühikahäired ning nende toetamise viisid (grupp on täis)

Koolitus
-

Asukoht
Sihtrühm
Lastekaitsetöötajad ja nende koostöövõrgustiku liikmed (sh perearstid, kooliõed, politseiametnikud, õpetajad, tugispetsialistid, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna konsultandid ja peaspetsialistid jt).
Keel
eesti
Eesmärk

Anda ülevaade laste ja noorte psüühikahäiretest ja laste toetamise viisidest.

Oodatav tulemus

Koolituse läbinu:

  • omab ülevaadet laste ja noorukite depressiooni ja ärevuse levimusest, riskiteguritest, sümptomaatikast ja toetamise võimalustest;
  • omab ülevaadet sõltuvushäirete kujunemisest, riskiteguritest ning lapse ja noore toetamise võimalustest;
  • omab ülevaadet laste ja noorte pervasiivsetest arenguhäiretest ja pervasiivse arenguhäirega laste toetamise võimalustest;
  • omab ülevaadet inimese seksuaalsuse, sooidentiteedi ja sooidentiteedi variatsioonidest;
  • omab ülevaadet lapse toetaja töökeskkonna riskiteguritest ja efektiivse võrgustikutöö mudelist.
Õppe kogumaht

24 akadeemilist tundi

Kava
  • I moodul „Laste ja noorukite depressioon ja ärevus“ (8 akad t):

26.09 kell 10.00–11.30, 11.45–13.15, 13.30–15.00 ja 15.15–16.45

  • II moodul „Laste ja noorukite sõltuvused“ (4 akad t):

3.10 kell 10.00–11.30 ja 11.45–13.15

  • III moodul „Laste ja noorukite pervasiivsed arenguhäired“ (4 akad t):

3.10 kell 13.30–15.00 ja 15.15–16.45

  • IV moodul „LGBTQ(4 akad t)

10.10 kell 10.00–11.30 ja 11.45–13.15

  • V moodul „Töökeskkond ja võrgustikutöö(4 akad t):

10.10 kell 13.30–15.00 ja 15.15–16.45

Koolitajad
Mariana Saksniit, Kätlin Juurik, Eve Jõgi
Dokument läbinutele
tõend
Hind
tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Kadi Reintam, kadi.reintam@tai.ee
Lisainfo

Koolituse läbimise tingimuseks on õppes osalemine vähemalt 85 protsendi ulatuses.