Liigu edasi põhisisu juurde

Tõhus koostöö lastevanematega

Koolitus
-

Asukoht
Paik

Täpne asukoht saadetakse osalejatele registreerimiskinnituse meiliga

Sihtrühm
1. klassiga alustavad klassiõpetajad, kes omavad vähemalt üheaastast karjääri klassiõpetajana.
Keel
eesti keel
Eesmärk
Toetada õpetajate sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamisega nende koostöövalmidust lastevanematega suhtlemisel.

 

Oodatav tulemus

Koolituse lõpus osaleja:

  • teab koostöövalmiduse kujunemise  eri aspekte lähtuvalt isemääramisteooriast (SDT, Deci ja Ryan, 2000) ning mõistab enda suhtlemisviisi mõju lastevanematega suhete kujundamisel.
  • oskab eristada autonoomiat toetavat ja kontrollivat suhtlusstiili ning analüüsida enda suhtlemist lapsevanemaga sellest lähtuvalt.
  • teab sotsiaal-emotsionaalse pädevuse erinevaid aspekte, sh emotsioonide juhtimise viise, uskumusi ja meelelaadi ning suhtlusoskusi ja analüüsib enda sotsiaal-emotsionaalset pädevust lapsevanemaga suhtlusel ja erinevates olukordades toimetulekul.  
  • rakendab praktikas erinevaid suhtlemistehnikaid, mis aitavad kaasa autonoomiat toetava suhtlemisviisi avaldumisele ümbersõnastused, tunnustamine, toetavad küsimused.
  • oskab analüüsida suhtlemisel hea kontakti katkemise võimalikke põhjuseid ning luua strateegiat, mis aitab nendes olukordadest koostöiselt edasi minna.
  • teab, kuidas koostöine suhtlusviis aitab kaasa lastevanematega ühistel kokkulepetel loodud kogukonna tekkimisele ning on harjutanud lapsevanematega kohtumisel erinevaid koostööle kaasa aitavaid grupiga töötamise viise.
  • kavandab enda edasisi samme suhte loomiseks ja hoidmiseks iga lapsevanemaga ning lastevanemate kui grupiga, lähtudes autonoomiat toetava suhtluse põhimõtetest.
Õppe kogumaht

62 akadeemilist tundi, millest 26 tundi on kontakt- ja veebiõpe (5 moodulit) ning 36 tundi iseseisev ja praktiline töö e-õppe keskkonnas Harno Moodle.

Kava
I moodul: autonoomiat toetav suhtlemine ja õpetaja eneseteadlikkuse roll selle kujundamisel 03.10.2022 kontaktkoolitus Tallinnas, kell 10.0016.30
II moodul: koostööd soodustavad suhtlemisoskused I 09.11.2022 veebikoolitus Zoomis, kell 14.0017.15
 
III moodul: koostööd soodustavad suhtlemisoskused II 16.11.2022 veebikoolitus Zoomis, kell 10.0013.15
 
IV moodul: koostöö soodustamine lastevanemate grupiga 07.12.2022 veebikoolitus Zoomis, kell 12.0015.15
 
V moodul: kokkuvõte ja edasist rakendamist soodustavate tegevuste planeerimine 12.01.2023 kontaktkoolitus Tallinnas, kell 10.0016.30
Koolitajad
Elina Malleus-Kotšegarov, Maile Käsper
Dokument läbinutele
tunnistus
Hind
tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Liisa Maistrov, liisa.maistrov@tai.ee
Lisainfo

Koolituse läbimise tingimuseks on vähemalt 85 protsendi ulatuses kontakt- ja veebikoolitustel osalemine ja iseseisva töö ülesannete sooritamine e-õppe keskkonnas Harno Moodle.

Ootame koolitusprogrammis osalema ühest asutusest kuni 2 õpetajat.