Liigu edasi põhisisu juurde

TAI kutsub programmiga „Selge“ vähendama alkoholitarvitamist

Uudis

Täna algab Tervise Arengu Instituudi (TAI) teavituskampaania „Selge“ programmi kohta, millega kutsutakse inimesi üles oma alkoholiga seotud käitumismustreid jälgima ning tarbitavaid alkoholikoguseid vähendama.

Programmi on täiendatud vaimset tervist puudutava sisuga, kuna erinevad ühiskonna kriisid (sh COVID-19 ja sõda Ukrainas) on viimastel aastatel kujunenud täiendavaks stressiallikaks ning paljude inimeste jaoks raskeks emotsionaalseks koormaks. See on tekitanud või süvendanud vaimse tervise probleeme, mida paljud püüavad leevendada alkoholiga.

Rahvusvaheline eneseabi programm „Selge“ tugineb tõenduspõhistel teraapiameetoditel ja on mõeldud iseseisvaks kasutamiseks kõigile, kes soovivad oma alkoholitarvitamise harjumust muuta – tarvitada alkoholi vähem või see üldse lõpetada. Uuenenud programm aitab saavutada parema kontrolli oma tunnete, mõtete ja harjumuste üle ning muuta elustiili tervislikumaks. Internetipõhine programm on anonüümne ning tasuta kättesaadav igal sobival hetkel. Programm võimaldab tuge pakkuda ka neile, kes ei ole veel valmis oma probleemist spetsialistiga rääkima. Programmi saab kasutada nii eesti kui vene keeles.

„Julgustame programmiga liituma kõiki inimesi, kes tarvitavad alkoholi sagedamini kui kord nädalas – olgu siis stressi maandamiseks, tähistamiseks, lõõgastuseks või lohutuseks – hoolimata tarvitatavatest kogustest,“ selgitas TAI alkoholi ja tubaka valdkonna juht Anneli Sammel. „Programm aitab alkoholiga seotud harjumusi paremini tundma õppida ning liikuda vastavalt enda seatud eesmärkidele selgema elu suunas,“ lisas Sammel.

TAI avas programmi kõigile tasuta ja anonüümseks kasutamiseks 2020. aasta kevadel. Praeguseks on programmiga liitunud juba ligi 5000 kasutajat. „Selge“ programmi leiab TAI hallatavalt veebiaadressilt selge.alkoinfo.ee.

„Selge“ koosneb kaheteistkümnest moodulist, mis sisaldavad harjutusi ja toimetuleku nippe alkoholitarvitamise vähendamiseks kaheksa nädala jooksul. Toetav kasutuskeskkond võimaldab seada endale eesmärke, võrrelda neid hiljem tegelikkusega, pidada alkoholitarvitamise päevikut, tujupäevikut ning kirjutada üles oma kogemusi ja tõhusamaid käitumistavasid.

TAI kohandas rahvusvahelise programmi Eesti oludele vastavaks ning viis läbi ka mõju-uuringu, nagu seda on tehtud ka teistes riikidest. Uuring kinnitas, et programm aitab vähendada tarvitatavaid alkoholi koguseid ning suurendada alkoholivabade päevade arvu. Uuringu ajal programmiga liitunutest 87 protsenti olid rahul otsusega programmi kasutada.

Psühholoog Jane Alop selgitab: „Programmi „Selge“ võiks läbida kõik, kes tarvitavad alkoholi sagedamini kui kord nädalas. Püstitades endale 8 nädalaks vähegi pingutust nõudva eesmärgi ja teadvustades, kas selle täitmine valmistab raskusi, on igaühel võimalik hinnata, kuivõrd sõltuvuses on ta alkoholist. Kui iseenda poolt püstitatud käitumismuutust nõudvaid eesmärke ei suudeta täita, on põhjust järelemõtlemiseks. Kuna programmi saab läbida veebis mitu korda, siis soovitan proovida veel kord ja ebaõnnestumisel pöörduda spetsialisti poole.“

Programmi on välja töötanud Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ja Swiss Institute for Addiction and Health Research (ISGF). See on Take Care of You nime all kasutusel Hollandis, Kanadas, Saksamaal, Šveitsis ja Austrias.

Eneseabiprogrammi „Selge“ rahastab Euroopa Sotsiaalfond programmist „Kainem ja tervem Eesti“.

Selge kampaania reklaam

Rohke infot programmi kohta leiab alkoinfo.ee veebist
Programmiga saab liituda aadressil: selge.alkoinfo.ee
Programmi mõju-uuringu raport on leitav TAI kodulehel.