Terviseandmed

Tagasi

06. DETSEMBER 2019

Tervisestatistika ja -uuringute andmebaas

Sisene andmebaasi

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldatakse Eesti tervisega seotud statistikat ja uuringute tulemusi.

Andmeallikateks on Tervise Arengu Instituut, instituudis asuvad meditsiiniregistrid, Terviseamet, Ravimiamet ja teised asutused. Andmeallikad on nimetatud andmete juures üldinfona. Andmebaasi täiendatakse pidevalt.

Andmebaas koosneb põhivaldkondadest, mis jagunevad alateemadeks:

  • rahvastikunäitajad
  • haigestumus
  • tervishoiuteenuste kasutamine ja ravi põhjused
  • tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
  • tervisekäitumine ja tervis
  • ravimite kasutamine
  • terviseprofiilide alusandmed
  • tervise infosüsteemi andmeid sisaldav statistika
  • toitumine - viide toitumisuuringute andmebaasi

Andmetabeleid on võimalik vaadata nii Internetikeskkonnas kui laadida alla erinevates failiformaatides (.px, .xlsx, .csv, .json).

Andmete kasutamisel palume viidata allikale! 

Andmebaasi uuendamisel ja arendamisel lähtutakse järgnevatest dokumentidest: