Liigu edasi põhisisu juurde

Narkomaaniaraviregister

Narkomaaniaraviregister (NARIS) kogub isikustatud andmeid narkootikumide tarvitamisest tingitud psüühika‑ ja käitumishäirete ravi kohta Eestis.

NARIS jätkab alates 10.02.2020 endise narkomaaniaravi andmekogu (01.01.2008–09.02.2020) tööd uuendatud andmekoosseisu ja teatiste vormidega. Muudatused registri töös ei ole veel lõpetatud ja seetõttu võib päringutele vastamine viibida.

Miks on registrit vaja?

  • Narkomaania esinemise analüüsimiseks
  • Narkomaaniaravi tõhususe hindamiseks
  • Tervishoiuteenuste prognoosimiseks
  • Teabe saamiseks narkoturul esinevate psühhoaktiivsete ainete kohta
  • NARIS on väärtuslik statistika ja teadustöö andmeallikas

Milliseid andmeid kogume?

  • Patsiendi sotsiaal-demograafilise tausta andmed
  • Patsiendi riskikäitumise andmed (vanus esmakordsel narkootikumi tarvitamisel, peamine tarvitatav narkootikum, tarvitamise sagedus, üledoosi kogemus)
  • Andmed narkomaaniaravi kohta (diagnoos, raviliik, ravimid, ravi alustamise ja lõpetamise kuupäev)
  • Kaasuvad diagnoosid (nt HIV, C‑hepatiit, tuberkuloos)
  • Patsiendi surmakuupäev ja surmapõhjus

Andmete esitamine

NARIS‑e andmeandjad on psühhiaatria tervishoiuteenuse osutajad, kellel on kohustus saata e‑teatis iga narkomaaniaravi episoodi alustamise ja lõpetamise kohta.

Andmete avaldamine

Teabepäringud