Liigu edasi põhisisu juurde

Narkomaaniaraviregister

Narkomaaniaraviregister kogub andmeid narkootikumide tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäirete ravi kohta Eestis.

Miks on registrit vaja?

  • Narkomaania esinemise analüüsiks
  • Tervishoiuteenuste mahu prognoosimiseks
  • Tervisepoliitika kujundamiseks
  • Teabe saamiseks narkoturul esinevate psühhoaktiivsete ainete kohta
  • Statistika tegemiseks ja teadustööks

Milliseid andmeid kogume?

  • Patsiendi nimi, isikukood, sotsiaal-demograafiline taust
  • Riskikäitumine (vanus esmakordsel narkootikumi tarvitamisel, peamine tarvitatav narkootikum, tarvitamise sagedus, üledoosi kogemus)
  • Narkomaaniaravi (põhidiagnoos, raviliik, ravimid, raviepisoodi alustamise ja lõpetamise kuupäev)
  • Kaasuvad diagnoosid
  • Surmakuupäev ja -põhjus

Kuidas andmeid kogume?

Registri andmeandjad on psühhiaatria tervishoiuteenuse osutajad, kellel on seadusjärgne kohustus saata e-teatis iga narkomaaniaravi episoodi alustamise ja lõpetamise kohta.

Andmete avaldamine

Andmepäringud