Liigu edasi põhisisu juurde

Surma põhjuste register

Surma põhjuste register kogub andmeid kõikide Eestis surnud ja väljaspool Eestit surnud Eesti elanike surmajuhtude kohta.

Miks on registrit vaja?

Registri eesmärk on surma põhjuste andmete kogumine ja töötlemine riikliku sotsiaalpoliitika väljatöötamiseks, rahvastiku koostise ja terviseseisundi hindamiseks ning sotsiaal- ja tervisevaldkonna ennetustegevuste planeerimiseks.

Milliseid andmeid kogume?

  • Surnu isikuandmed
  • Surma põhjused ja asjaolud
  • Surnu sotsiaal-demograafilised andmed (haridus, viimane elukoht, kodakondsus jms)
  • Alusdokumentide ja nende koostajate andmed

Kes esitavad andmeid?

Andmete esitamise kohustus on kõikidel surma tuvastanud arstidel ja kohtuarstidel. Surnu sotsiaal-demograafilised andmed esitab Eesti rahvastikuregister.

Andmete kogumine

Andmed kogutakse X-tee andmevahetuskihi kaudu tervise infosüsteemist, Eesti rahvastikuregistrist ja perinataalperioodis surnute kohta raseduse infosüsteemist.

Andmete avaldamine

Teabepäring

Surma põhjuste register tegutseb alates 1. jaanuarist 2008. Enne 2008. aastat kogus surmapõhjuste andmeid Statistikaamet.