Liigu edasi põhisisu juurde

Alkoholi liigtarvitamise ennetamine

Uuringud ja analüüsid

Tervisedendus ja ennetus

  • Räägime kaasa õigusloomes ja mõjutame tervisepoliitikat
  • Panustame tervist toetava keskkonna loomisele paikkonnas lasteasutuses  ja töökohtadel
  • Koostöös koolidega rakendame VEPA metoodikat, mis toetab õpilaste vaimset tervist ja aitab ennetada riskikäitumist hilisemas eas
  • Koostöös omavalitsustega arendame ja rakendame vanemlusprogrammi „Imelised aastad“. Programm aitab lapsevanematel arendada vanemlikke oskuseid ja sellega ennetada mitmeid käitumise ja tervisega seotud probleeme, sh alkoholi tarvitamist

Teenused

Raviteenuse kontaktid

Vaata alkoinfo.ee

Koolitused ja teavitustegevused

Alkoholitarvitamise vähendamise valdkonna tegevused ja eesmärgid on kokku lepitud rahvastiku tervise arengukavas 2020–2030.

Tegevusi viiakse osaliselt ellu Euroopa Sotsiaalfondi programmi Kainem ja tervem Eesti raames.

Meie tegevused lähtuvad alkoholipoliitika rohelises raamatus heaks kiidetud põhimõtetest.