Liigu edasi põhisisu juurde

Vähitõrje

Registrid ja uuringud

Vähiennetus ja tervisepoliitika

 • Tegeleme vähki haigestumise riskiteguritega nagu toitumine, alkoholi liigtarvitamine, tubakatarvitamine
 • Juhtisime vähitõrje tegevuskava 20212030 väljatöötamist ja panustame selle elluviimisse ja hindamisse
 • Osaleme sõeluuringuprogrammide väljatöötamises ja uuendamises
 • Jagame tõenduspõhist teavet avalikkusele, tervishoiutöötajatele ja poliitikakujundajatele
 • Teeme koostööd eri tervishoiuasutuste, ülikoolide, ministeeriumite ja organisatsioonidega nii Eestis kui ka välismaal

Sõeluuringud

 • Osaleme rinna-, emakakaela- ja jämesoolevähi sõeluuringute korraldamises vähi sõeluuringute registri kaudu koostöös Haigekassaga
 • Toetame mammograafiabusside töös hoidmist
 • Juurutame HPV kodutestimist, mis on uus ja usaldusväärne viis emakakaelavähi sõeluuringus osalemiseks

 • Osaleme kopsuvähi sõeluuringu teostatavus- ja pilootuuringute elluviimises
 • Hindame vähi sõeluuringute elluviimist ja tulemusi

Vähipatsientide toetus

 • Toetame Eesti Vähiliidu ennetustegevusi
 • MTÜ Pallium kaasabil arendame haiglate võrgustikku, et pakkuda vähipatsientidele võimalikult kodulähedast palliatiivabi ja hospiitsi nendele, kes ei suuda enam iseseisvalt kodus toime tulla
 • Koostöös partneritega avaldame trükiseid ja infovoldikuid