Liigu edasi põhisisu juurde

Vähi ja muude mittenakkushaiguste ennetamine tervisemõjurite kaudu (JA PreventNCD)

JA PreventNCD on 25 Euroopa riiki ja enam kui 100 partnerasutust kaasav rahvatervishoiu ühisprojekt vähi ja muude mittenakkushaiguste ennetamiseks.

JA PreventNCD logo

Vähk ja muud mittenakkushaigused moodustavad Euroopas olulise osa kogu haiguskoormusest, ent suurt osa sellest on võimalik ära hoida. Ehkki nende haiguste peamised riskitegurid, nagu ebatervislik toitumine, vähene liikumine, suitsetamine ja alkoholitarbimine on hästi teada, jätkub nendest haigustest tingitud ühiskondlike ja majanduslike kulude kasv.  Ainuüksi Euroopa Liidus kulub igal aastal mittenakkushaigustest tingitud tervishoiukuludeks üle 100 miljardi euro.

Projekti eesmärk

Ühistegevuse eesmärk on toetada haiguskoormuse vähendamisele suunatud strateegiaid ja poliitikaid, sh parandada liikmesriikide ühist võimekust kavandada ja viia ellu ennetustegevusi nii riiklikul, piirkondlikul kui ka kohalikul tasandil. Ühistegevus aitab ka täiustada andmeid ja seiresüsteeme vähi ja muude mittenakkushaiguste ning nende levinumate riskitegurite kohta ning vähendada sotsiaalset ebavõrdsust nende haiguste esinemises. Projekt tõhustab ennetusvaldkonna võtmeisikute ulatuslikku kaasamist ja koostööd, sh kõigi valitsustasandite otsustajad, kodanikuühiskonna organisatsioonid, spetsialistid, elanikkonda ja patsientide rühmad, et hõlbustada koostööd ja ühiseid jõupingutusi nende haiguste ennetamisel.

Osalejad

Eestis on ühistegevuse juhtpartneriks Tervise Arengu Instituut ja projekti on kaasatud Tartu Ülikool. Tervise Arengu Instituut osaleb ühistegevuse mitmetes töölõikudes, näiteks tegevustes, mis on seotud alkoholi- ning toidu- ja toitumispoliitikate kujundamisega, tervislikke valikuid soodustavate  keskkondade arendamisega, tervise ebavõrdsuse vähendamisega või tervisealase teadlikkuse suurendamisega. Panustame ka katseprojektidesse, et koos partneritega töötada välja uusi lahendusi, muuhulgas tervisekäitumise mõjutamiseks või individuaalse haigusriski tõhusamaks mõõtmiseks. 

Osalemine JA PreventNCD projektis toetab TAI missiooni elluviimist tõenduspõhise tervisepoliitika, tervist ja heaolu soodustava elukeskkonna ning terviseteadlikkuse edendamise kaudu.

Projekti ajastus

01.01.2024–31.12.2027

Lisainfo

  • Projekti nimi: Cancer and other NCDs prevention action on health determinants
  • Projekti akronüüm: JA PreventNCD
  • Projekti number: 101128023
  • Osalejad: 25 Euroopa riiki
  • Koordinaator: Norra, Helsedirektoratet
  • Kogueelarve: 95,5 miljonit eurot (EL rahastus 76,4 miljonit)
  • Rahastaja: European Health and Digital Executive Agency
  • Rahastusprogramm: EU4Health; EU4H-2022-JA-02

Vaata ka:

ELi logo