Liigu edasi põhisisu juurde

Reovee uuring narkootiliste ja psühhotroopsete ainete jääkide suhtes

Reovee uurimine on üheks täiendavaks meetodiks saada ülevaade narkootikumide tarvitamisest. Narkootikumide ja nende metaboolsete jääkide analüüsimine kommunaalreovees aitab hinnata narkootikumide tarvitamist kogukonnas.

Metoodika hõlmab nii analüütilist keemiat, füsioloogiat ja biokeemiat, reoveemajandust, ruumilist ning meditsiinilist epidemioloogiat kui ka statistikat.

2019. aastal tehtud pilootuuring oli esimene katse Eestis analüüsida narkootikumide leide reoveest, uuringu piirkonnaks valiti Tallinn.

Mida me uurime?

Analüüsime järgmisi aineid ja nende metaboolseid jääke kommunaalreovees: amfetamiin, metamfetamiin, metüleendioksümetamfetamiin, metüleendioksüamfetamiin, kokaiin, bensoüülekgoniin, metadoon, 2-etülideen-1,5-dimetüül-3,3-difenüülpürrolidiin (EDDP), nikotiin, kotiniin, karboksütetrahüdro-kannabinool (THC COOH), etüülsulfaat. Selleks, et hinnata leitud kogust nii ajas kui ka ruumis ja võrrelda seda juba avaldatud andmetega, teisendati ng/l esitatud leiud milligrammideks 1000 inimese kohta ööpäevas.

Kui sageli toimub?

Uuringut tehakse kord aastas Eesti eri piirkondades. 2019. aasta märtsis tehti uuring pilootprojektina ainult Tallinnas. Üheks uuringupiirkonnaks jääb püsivalt Tallinn, alates 2020. aastast lisandub uuringusse ka mõni teine Eesti linn. Linn valitakse vastavalt vajadusele ja linna huvile osaleda. 2020. aastal tehti uuring Tallinnas ja Pärnus. 2021. aastal uurisime Tartu ja Narva piirkonda.

Rahvusvahelised võrdlusandmed

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete jääkide reoveeuuring põhineb üleeuroopalise reovete uuringute võrgustiku SCORE (Sewage Analysis CORe Group Europe) protokollil. Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse avaldatavad reoveeandmed hõlmavad enam kui 60 linna rohkem kui 20 riigis.

Euroopa narkootikumide jääkide reoveeuuringu rahvusvaheline veebileht

Tulemused ja publikatsioonid