Liigu edasi põhisisu juurde

Koolitused

Meie eesmärk on pakkuda mitmekülgseid ja ajakohaseid tervise- ja sotsiaalvaldkonna täienduskoolitusi. Koolituste korraldamise aluseks on täiskasvanute koolituse seadus, täienduskoolituse standard ja Tervise Arengu Instituudi täienduskoolituse õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise kord.

Koolitused on mõeldud koolide, lasteasutuste, sotsiaal- ja noorsootöötajatele, lastega töötavate spetsialistide võrgustikule, tervishoiutöötajatele ja tervisedendusega tegelevatele spetsialistidele, nõustajatele ja psühholoogidele, kohalikele omavalitsustele, tervise ja sotsiaalvaldkonda panustavatele riigiasutustele, korrakaitseametnikele, mittetulundusühingutele, ettevõtetele ning sädeinimestele kogukonnas.

Koolitustel osalemine

Koolituskalender

Vaata
  • Koolituste toimumise ajad on toodud koolituskalendris, kus saab ka registreeruda. Kalendrisse lisandub koolitusi pidevalt.
  • Osa koolitusi on vaid teatud sihtrühmadele ja seetõttu ei avaldata neid koolituskalendris.
  • Koolituse edukaks läbimiseks on nõutav reaalne osalus vähemalt 85% ulatuses.
  • Korraldajal on õigus jätta tõend või tunnistus osalejale väljastamata juhul, kui osaleja on koolituselt puudunud mistahes ajamahus, jättes selle eelnevalt korraldajaga kooskõlastamata või jätnud tegemata või teinud puudulikult ettenähtud iseseisvad ülesanded.
  • Koolituse läbinutele väljastab TAI digitaalselt tõendi või tunnistuse vastavalt õppekavas kirjeldatule.

Koolitussuunad