Liigu edasi põhisisu juurde
Sisukaart

Meditsiiniterminoloogia kompetentsikeskus

Meditsiiniterminoloogia kompetentsikeskuse eesmärk on eestikeelse meditsiini- ja tervise valdkonna terminoloogia korrastamine, ühtlustamine, vajaduse korral uute terminite loomine ja ka nende juurutamine.

Keskuse ülesanded

  • Arstiteadusliku, õenduse ja tervishoiu terminoloogia loomine, täpsustamine ja ühtlustamine
  • Valdkondliku terminoloogiatöö ja terminoloogiahalduse korraldamine
  • Terminoloogiatöös ühtse kokkuleppeprotseduuri juurutamine
  • Rahvusvaheliste terminoloogiate, klassifikaatorite, loendite jms eestindamine, kohalike loendite ühtlustamine
  • Andmekvaliteedi tagamises osalemine terminoloogiapartnerina
  • upTISi meeskonnas osalemine terminoloogiapartnerina
  • Klassifikaatorite ja koodiloendite koordinatsioonikogus osalemine terminoloogiapartnerina
  • Terminipäringutele vastamine, terminisoovituste andmine
  • Erialaste uurimistööde, artiklite, tõlgete jms terminoloogiline nõustamine
  • Terminite andmebaasi haldamine

Terminite andmebaas

Tervisesõnastik

Keskuse töö ja terminoloogia töörühmad

Keskuse tööd juhib Tervise Arengu Instituut. Terminoloogiahalduses osalevad ka partnerid Sotsiaalministeeriumist, TEHIKust, Eesti Haigekassast, Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist, Tallinna Ülikoolist, Tallinna Tervishoiukõrgkoolist ja erialaseltsidest. Terminoloogiatööd tehakse mitmes valdkondlikus töörühmas ja nende tööd juhib meditsiiniterminoloogia kompetentsikeskuse projektijuht.  

Toitumise valdkond

Tagli Pitsi TAI terviseriskide ennetamise keskus, toitumise ja liikumise valdkond, ekspert
Haidi Kanamäe TAI terviseriskide ennetamise keskus, toitumise ja liikumise valdkond, valdkonna juht
Inga Villa TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut, lektor
Ly Villo Tallinna Tehnikaülikool, keemia ja biotehnoloogia instituut, vanemlektor
Siiri Oad Eesti Kliinilise Toitmise Selts, juhatuse liige; Põhja-Eesti Regionaalhaigla, toitmisravi teenuste juhtiv spetsialist
Hanna-Liis Lepp Eesti Kliinilise Toitmise Selts, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, terminoloogia töögrupi juht, toitmisravi osakonna juhataja, arst-konsultant
Ruth Mägi TAI meditsiiniterminoloogia kompetentsikeskus, meditsiiniterminoloogia projektijuht

Alkoholi, narkootikumide ja tubaka tarvitamise ennetamise valdkond

Aljona Kurbatova TAI narkomaania ja nakkushaiguste ennetamise keskus, keskuse juht
Anna-Liis Veerpalu TAI terviseriskide ennetamise keskus, alkoholi ja tubaka valdkond, vanemspetsialist
Anneli Sammel TAI terviseriskide ennetamise keskus, keskuse juht
Ruth Mägi TAI meditsiiniterminoloogia kompetentsikeskus, meditsiiniterminoloogia projektijuht
Liina Haring Konsultant, TÜ kliinilise meditsiini instituut, psühhiaatria kaasprofessor, TÜ kliinikumi psühhiaatria kliinik, psühhiaater

Tervisestatistika valdkond

Ingrid Valdmaa TAI tervisestatistika osakond, analüütik
Jane Idavain TAI tervisestatistika osakond, osakonna juhataja
Ruth Mägi TAI meditsiiniterminoloogia kompetentsikeskus, meditsiiniterminoloogia projektijuht

Valdkonnaülene ennetus

Ennetuse teadusnõukogu liikmed

Sirje Vaask TÜ loodus- ja terviseteaduste instituut
Ruth Mägi TAI meditsiiniterminoloogia kompetentsikeskus, meditsiiniterminoloogia projektijuht

Terminite andmebaas

Töörühmades kokkulepitud termineid ja nende definitsioone saab vaadata Tervisesõnastikust, mis täieneb kogu aeg ja seal avaldatud terminid jõuavad ajapikku ka Sõnaveebi.

Meditsiiniterminoloogia