Liigu edasi põhisisu juurde

Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC)

Eesmärk on koguda teavet koolinoorte terviseseisundi, tervisekäitumise ja heaolu kohta ning analüüsida saadud tulemusi seoses noorte sotsiaalmajandusliku taustaga. Need andmed aitavad jälgida trende tervises ja tervisekäitumises, samuti annavad võimaluse suunata tervisepoliitikat teaduspõhiselt ning võrrelda Eesti kooliõpilaste tervist teiste riikidega.

Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring on osa rahvusvahelisest Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) uuringust. Küsitletakse 5., 7. ja 9. klasside õpilasi, kes on enamasti 11-, 13- ja 15-aastased. See on iga, mil noorel kujunevad ja juurduvad tervisekäitumise harjumused ning just selles eas on inimene väga vastuvõtlik nii headele kui ka halbadele mõjudele. Küsitluses osalevad noored nii eesti kui ka vene õppekeelega koolidest, kokku ligikaudu 100 koolist üle Eesti.

Mida me uurime?

  • sotsiaalne keskkond (perekond, koolielu ja sõbrad, kiusamine)
  • terviseseisund (hinnang oma tervisele ja eluga rahulolu, tervisekaebused, vigastused, vaimne tervis, kurbus ja masendus, depressioonisümptomid, suitsiidimõtete esinemine)
  • tervisekäitumine (hommikusöögi söömine, erinevate toitude ja jookide tarbimine, kehakaal, kehaline aktiivsus, ekraaniaeg, uneaeg, suuõõne tervishoid, tervisealane kirjaoskus)
  • riskikäitumine (suitsetamine ja tubakatooted, alkoholi tarvitamine, kanepi tarvitamine, seksuaalkäitumine)

Kui sageli toimub?

Uuringut tehakse iga nelja aasta tagant. Eestis tehti esimene uuring 1993/1994. õppeaastal. Värskeim, järjekorras kaheksas uuring, viidi ellu 2021/2022. õppeaastal.

2021. aasta uuring

2021/2022. aasta uuringus oli lisatähelepanu noorte vaimsel tervisel ja COVID-19 pandeemia mõjul noorte eluviisile.

Uuringu ajakava

Andmekogumine

Tulemuste avaldamine

IV kvartal 2025 kuni I kvartal 2026 2027. aasta I poolel

Rahvusvahelised võrdlusandmed

Uuringut viiakse ellu Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) egiidi all enamikus Euroopa riikides ja Põhja-Ameerikas.

Esimene HBSC andmekogumine oli 1983/1984. õppeaastal ja selles osales viis maad. Praegu kuulub HBSC võrgustikku 50 riiki ja regiooni. Alates 2003. aastast teeb uuringut Tervise Arengu Instituut.

HBSC uuringu rahvusvaheline veebileht

Tulemused ja publikatsioonid

Uuringu tabelid  ja raport

HBSC Key Findings (pdf, 1.21 MB)
  • Rahvusvahelise uuringu faktilehed
HBSC Factsheet Alcohol (pdf, 1.4 MB)
HBSC Factsheet Bullying (pdf, 1.4 MB)
HBSC Factsheet Diet (pdf, 1.41 MB)
HBSC Factsheet Tobacco (pdf, 1.39 MB)
HBSC Factsheet Well-being (pdf, 1.42 MB)