Liigu edasi põhisisu juurde

Laste ja noorte tervis

Uuringud ja analüüsid

.
Foto: Vitolda Klein, Unsplash

Tervisedendus ja ennetus

VEPA metoodika
Loe lähemalt
 • Räägime kaasa tervisepoliitikas ja õigusloomes
 • Toetame tervist edendavate haridusasutuste põhimõtete rakendumist lasteaedades ja koolides, koostades või kohandades Eesti oludele metoodilisi materjale ning hindamisvahendeid ja pakkudes erialateavet
 • Arendame ja võimestame haridusasutuste tervisedenduse koordinaatorite üleriigilist võrgustikku, juhendades ja koolitades koordinaatoreid

 • Teeme koostööd paikkondlike spetsialistide ja võrgustikega

 • Lepime kokku valdkonnaülese ennetuse põhimõtted ja kvaliteedikriteeriumid
 • VEPA – algklassides rakendatav metoodika, mis toetab õpilaste vaimset tervist ja aitab ennetada riskikäitumist hilisemas eas
 • Imelised Aastad vanemlusprogramm, mis toetab vanemlike oskuste arengut ja aitab ennetada käitumise ja tervisega seotud probleeme
 • Lasteaedadele ja lastevanematele suunatud sekkumise arendamine laste toitumis- ja liikumisharjumuste mõjutamiseks
 • Metoodika arendamine Eestis rakendatavate ennetavate sekkumismeetmete tõenduspõhisuse mõõtmiseks

Teenused

 • Nõustamisteenuse arendamine koolidele uimastiennetuse elluviimiseks
 • Noorte uimastitarvitamise skriinimise ja varajase sekkumise teenuste arendamine

Koolitused ja teavitustegevused

 • Töötame välja eri valdkondade (tervisedendus haridusasutuses, liikumine, toitumine, vaimne tervis, uimastiennetus, seksuaaltervis, suutervis, vigastuste ennetamine, esmaabi, diabeet lastel ja noortel) trükiseid ja juhendmaterjale
 • Pakume õpetajatele ja lastega tegelevatele spetsialistidele koolitusi teemadel:
  • tervisedendus haridusasutustes
  • toitumine ja liikumine
  • uimastitarvitamise ennetamine ja eluoskuste arendamine
  • seksuaalkasvatus
  • vaimse tervise edendamine
 • Korraldame tõenduspõhise ennetuse koolitusi
 • Haldame veebilehti tarkvanem.ee, vepa.ee, terviseinfo.ee

Tegevusi viiakse osaliselt ellu Eesti Haigekassa, Euroopa Komisjoni jt välisvahendite toel.