Liigu edasi põhisisu juurde

Seireuuringud

Regulaarselt ellu viidavad rahvastikupõhised uuringud võimaldavad jälgida tervise ja tervisekäitumisega seotud tegureid järjepidevalt.

Tervis ja tervisekäitumine

Eri vanuserühmade (lapsed, noored, täiskasvanud) seas tehtavad uuringud annavad ülevaate rahvastiku terviseseisundist, tervisekäitumisest ja neid mõjutavatest teguritest. Nende tulemuste aegread võimaldavad hinnata muutusi pikema aja vältel ja loovad tõenduspõhise aluse tervisepoliitika kujundamiseks. 

Seksuaaltervis

Uimastitarvitamine

Korrakindlalt tehtavad uuringud annavad ülevaate uimastite ja sõltuvust tekitavate ainete (sh tubakatoodete, alkoholi, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete) tarvitamise levikust Eesti elanike hulgas. Uuritakse ka uimastite tarvitamist riskirühmades ja riskikäitumist. Uue meetodina on lisandunud kommunaalreovee analüüsimine, et hinnata konkreetsete uimastite tarvitamist teatud piirkondades.

Toitumine

Tasakaalustamata toitumine on koos vähese kehalise aktiivsuse ja ülemäärase kehakaaluga üha enam levinud riskitegur paljudele kroonilistele haigustele nagu südame-veresoonkonnahaigused, diabeet, metaboolne sündroom ja erisugused vähkkasvajad. Seetõttu on regulaarsed uuringud toitumise teemal olulised teabeallikad tervishoiupoliitika kujundamisel ning ennetus- ja sekkumistegevuste kavandamisel. 

Tulemuste avaldamine