Liigu edasi põhisisu juurde

TAI: kutsume naisi osalema emakakaelavähi sõeluuringus, pakume võimalust kodutestimiseks

Uudis

Sel nädalal alustavad Tervise Arengu Instituut (TAI) ja Eesti Haigekassa jätkuprojektiga „HPV kodutesti juurutamine emakakaelavähi sõeluuringus“. Projekti eesmärk on hoida järjepidevust kodutestimise pakkumisel ja saada vastused sellega seotud veel lahendamata küsimustele, enne kui kodutestimine integreeritakse riiklikku sõeluuringusse. Uuringud näitavad, et kodutest on sama usaldusväärne kui kliinikus võetud test. Projekt kestab aasta lõpuni.

Projekti raames pakutakse kõigile 2022. aastal emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma kuuluvatele naistele, kes augustikuu lõpu seisuga ei ole sõeluuringus osalenud, võimalust valida, kas teha HPV määramiseks kodutest või anda proov tavapärasel moel kliinikus. Kõik sihtrühma kuuluvad soovijad saavad kodutesti komplekti tellida internetipõhisest tellimiskeskkonnast ja saata tasuta proov laborisse analüüsimisele. Proov tuleks laborisse saata hiljemalt viis päeva pärast analüüsi võtmist. Kodutestimise proove saab saata kuni selle aasta 31. detsembrini.

„Uuringu tulemust on võimalik vaadata patsiendiportaalist ja kõik naised saavad ka personaalse teavituse uuringu vastuse kohta. Naistel, kelle kodutesti proovist leitakse kõrge riski HPV tüved, tuleb minna lisauuringuks sõeluuringut pakkuvatesse tervishoiuasutustesse. Kõik lisauuringud on tasuta, ka ravikindlustuseta naistele,“ selgitas TAI epidemioloogia ja biostatistika osakonna vanemteadur Piret Veerus. Algava projekti tulemuste esimene kokkuvõte valmib 2023. aasta aprillis.

Eestis on emakakaelavähi sõeluuringu hõlmatus jäänud valdavalt alla 50%. 2021. aastal Eestis tehtud uuringu tulemused näitasid, et emakakaelavähi haigestumise risk oli üle kahe korra kõrgem naistel, kes viimase seitsme aasta jooksul ei olnud teinud ühtegi emakakaelast võetavat rakuproovi (ehk Pap-testi) võrreldes nendega, kes olid teinud vähemalt ühe Pap-testi. 2021. aastal toimus Eestis emakakaelavähi sõeluuringus üleminek Pap-testilt papiloomviiruse (ehk HPV) NAT (ingl human papillomavirus nuclein acid technology) esmasuuringule. Erinevalt Pap-testist on HPV põhise sõeluuringu korral võimalik pakkuda naistele vaginaalse proovi isekogumise võimalust kui alternatiivset viisi sõeluuringus osalemiseks. Isekogutud ja tervishoiutöötaja võetud proovid HPV määramiseks on hinnatud sarnaselt täpseks ja usaldusväärseks.

„Kodutestimise võimaluse pakkumine võib aidata ületada erisuguseid psühholoogilisi, füüsilisi ja logistilisi barjääre, mis võivad takistada naistel kliinikus sõeluuringus osalemast või ei võimalda neil regulaarset kontrollis käia. Uuringutes on kirjeldatud eri põhjusi nagu hirm ja ärevus diagnoosi või protseduuri ees, piinlikkus, ajapuudus jm. Ka Eestis aastatel 2020 ja 2021 Tervise Arengu Instituudi ellu viidud uuringud kinnitavad, et HPV kodutestimine on hästi tehtav ja seda kasutanud on selle hästi vastu võtnud,“ kommenteeris Veerus.

Emakakaelavähk on haigus, mida on võimalik ennetada õigeaegse HPV vastase vaktsineerimise ja regulaarse sõeluuringu abil. Eestis haigestub igal aastal emakakaelavähki umbes 150 naist ja selle tõttu sureb umbes 60 naist aastas. Vähieelsete muutuste varajane avastamine ja nende õigeaegne ravi aitavad ära hoida vähi tekke. Et sõeluuringuprogramm oleks tõhus, on oluline kõrge (˃70%) hõlmatus sihtrahvastiku hulgas, sest suur osa emakakaelavähi juhtudest diagnoositakse just naistel, kes ei osale sõeluuringus või teevad seda ebapiisava regulaarsusega.

2022. aastal on emakakaelavähi sõeluuringul oodatud osalema naised sünniaastatega 1957, 1962, 1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992. Täpsemat infot, kus ja kuidas on võimalik naistele suunatud vähi sõeluuringus osaleda, leiab Haigekassa kodulehelt.