Liigu edasi põhisisu juurde

Ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamine

Siseministeeriumi eestvedamisel toimub aastatel 20232027 kuueteistkümnes kohalikus omavalitsuses turvalisuse arenguprogramm. Programmi eesmärk on turvalisuse kavandamise edendamine kohalikes omavalitsustes ja turvalisuse valdkonna võimekuse arendamine. Projekti toetavad tegevused Tervise Arengu Instituudis on programm Teadlikult turvalisem ja Tulemuslik ennetus koolitused.

Teadlikult turvalisem”

Programmi Teadlikult turvalisem programmi eesmärk on alkoholi ja teiste uimastite tarvitamisega seotud kahjude vähendamine erinevates alkoholi- ja uimastitarvitamisega seotud  keskkondades.

Programmi Teadlikult turvalisem tegevusena:

  1. luuakse Eestile kohandatud sekkumisprogramm ja seda toetavad koolitused, mis aitavad tõkestada alkoholi kättesaadavust joobeseisundi tunnustega isikutele ja alaealistele;
  2. suureneb kohaliku omavalitsuse (KOV) tasandil  koostöö eri osaliste ja tasandite vahel, paraneb selgus vastutuses ja rollides ning suurenevad oskused korraldada alkoholimüügi järelevalvet;
  3. suurenevad meelelahutusasutuste teenindajate ja turvatöötajate teadmised ja oskused tõkestada alkoholimüüki joobeseisundi tunnustega isikutele ja alaealistele;
  4. paraneb alkoholiseaduse järelevalve teostamine KOV-i tasandil. Suureneb ööelus osalevate inimeste turvalisus.

Sekkumisprogrammi viiakse ellu hinnanguliselt kaheksas piirkonnas. Piirkonnana käsitatakse maakonda või suuremat linna või Tallinna linnaosa.

Tulemuslik ennetus

Tegevuse  tulemusena arendatakse ja viiakse ellu ennetuskoolitusi, mis aitavad kujundada maakonna ja kohalikul tasandil ühesugust arusaama ennetusest, edendada tõenduspõhiste ennetusmeetodite kasutamist ning tõhustada koostööd ennetusega tegelevate osaliste (sealhulgas KOV, haridusasutused, noorsootöö organisatsioonid, politsei, lastekaitse jne) ja tasandite (näiteks juhid, spetsialistid) vahel. Tegevuse tulemusena toimuvad kohalikes omavalitsustes ennetuskoolitused otsustajatele ja ekspertidele ning laste ja peredega tegelevatele spetsialistidele.

Programmi rahastaja

Tegevust rahastatakse perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskava meetme 21.4.7.6 „Ennetav ja turvaline elukeskkond“ elluviimise raames, mida on kaasrahastanud Euroopa Liit ja Siseministeerium.

Projekti ajastus

20232027

Partnerid

Peamine koostööpartner ja rahastaja on Siseministeerium.

Kaasatud on kohalikud omavalitsused, Politsei- ja piirivalveamet, Sotsiaalministeerium.

Lisainfo

teadlikult turvalisem ja EL-i logo