Liigu edasi põhisisu juurde

Tervise edendamine paikkonnas

Uuringud ja analüüsid

Tervisedendus ja ennetus

 • Mõjutame tervisepoliitikat ja räägime kaasa õigusloome kujundamises
 • Toetame kohalikes omavalitsustes ja maakondades teaduspõhist planeerimist tervise ja heaolu valdkonnas sh tervise ja heaoluprofiilide koostamist
 • Arendame ja hindamine metoodikaid ning sekkumisviise tervise edendamiseks ja ennetustegevuseks kohalikes omavalitsustes ja maakondades
 • Toetame maakondade põhiselt kohalike rahvatervise tegevuskavade elluviimist ja võrgustike arendustegevust
 • Teeme koostööd paikkondlike tervise edendamise spetsialistide ja võrgustikega
 • Korraldame paikkonna tervisedenduse ekspertrühma tööd

Koolitused ja teavitustegevused

 • Pakume üle-eestilise paikkonna tervisedendajate võrgustikule koolitusi, supervisioone
 • Viime ellu koolitusi ja nõustamist kohalike omavalitsuste ja maakondade otsustajatele, poliitikakujundajatele ja spetsialistidele
 • Koostöös Eesti Haigekassa, Sotsiaalministeeriumi, WHO ja teiste partneritega viime ellu iga-aastast tervisedenduse konverentsi
 • Töötame välja juhendeid ja toetame nende rakendamist koolituste ja nõustamise kaudu
 • Kajastame paikkonna tervisedendust veebilehel www.terviseinfo.ee